Uudised

Küsitlus „Sinu lapse koolikott“: 85%-l õpilaste koolikoti kogukaal on üle kehtestatud piirmäära

laine uudised-laine
1. mai 2017
MTÜ Lastekaitse Liit värskelt valminud küsitlusest „Sinu lapse koolikott“ selgus, et 85%-l õpilastest on koolikoti kogukaal üle sotsiaalministri määrusega nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ kehtestatud piirmäära. Kusjuures 1.-3. klassi õpilastest on 89%-l ja 4.-6. klassi õpilastel lausa 92%-l koolikott lubatust raskem. Hoolimata positiivsetest näidetest, kinnitas 44% lapsevanematest, et koolid ei ole pakkunud võimalusi õppetööks kaasas kantavate vajalike vahendite kogukaalu vähendamiseks.

Lastekaitse Liidu juhatuse liige Tõnu Poopuu: „Lastekaitse Liidu poole on pöördunud aastate jooksul paljud lapsevanemad murega, et lapse koolikott on igapäevaselt väga raske, õpikud ja töövihikud on suureformaadilised ja mahukad, ning koolid on passiivsed lahenduste pakkumisel koolikoti kogukaalu vähendamiseks. Tihti ei võimalda õppetöö korraldus paljudes Eesti koolides hoida koolikottide raskust lubatud piirides. Olukorra kaardistamiseks otsustas Lastekaitse Liit viia läbi vastavasisulise küsitluse lapsevanematele.“

Küsitlus „Sinu lapse koolikott“ oli suunatud 1.-9. klassi õpilaste vanematele. Ajavahemikul 15.03.-15.04.2017 vastas elektroonilisele küsimustikule 3418 lapsevanemat üle Eesti.

„Suur tänu oma arvamuse edastanud 3418-le lapsevanemale! Lapsevanemate aktiivsus küsimustikule vastamisel ja ettepanekute tegemisel näitab, et teema on väga oluline. Vanemad tõid välja drastilisi näited – näiteks meenub üks 6. klassi poiss, kes kaks korda nädalas kannab kaasas trompetit ja ujumistrenniks vajalikku varustust. Talvel oli lapsel kodust väljudes koolikott kaaluga 7,5 kg, kus sees ainult selleks päevaks vajalikud õppevahendid, kehalise kasvatuse õueriietega kott, suusad kehalise kasvatuse tunniks, trompet muusikakooli pillitunniks ja kuna sellel päeval oli ka tööõpetuse kodunduse tund, siis lisaks tuli võtta kaasa ka kott vajalike toiduainetega“ lisas Poopuu.

Avalikkuses on teemat palju käsitletud. Terviseamet tõdes  sihtuuringus „Kooli päevakava ja õppekorraldus. Ranitsa (koolikoti) raskus” (2010), et rühihäirete teket põhjustavate faktorite hulgas on ülemäära raske koolikott (eriti algklassides). Koolikottide piirnormist suuremat kaalu on muuhulgas kinnitanud Eesti Õpilasesinduste Liidu eestvedamisel 2014-2016 aastatel toimunud algklasside koolikottide kaalumise kampaania tulemused. „MTÜ Lastekaitse Liit on seisukohal, et riik, omavalitsused kui kooli pidajad ning koolid (mh õppekorralduslikke muudatusi ellu viies) peavad antud teemale lahenduskesksemalt lähenema. Samuti on oluline roll kooli ja kodu koostööl,“ rõhutas Poopuu.

Küsitlusest tulenevad lapsevanemate ettepanekud esitab MTÜ Lastekaitse Liit nii Haridus- ja Teadusministeeriumile, tervise- ja tööministri poolt kokku kutsud kooliõpilaste tervisekaitse töörühmale, kui ka koolidele.

Tutvu küsitluse „Sinu lapse koolikott“ kokkuvõttega siin.

Manuses: Küsitluse “Sinu lapse koolikott” lühikokkuvõte

Illustratsioon küsitlusele “Sinu lapse koolikott”, autor Marko Pikkat

 

Heade soovidega,
Grete Landson
Kommunikatsioonijuht
MTÜ Lastekaitse Liit
tel +3725651909
__________________________

illustratsioon Sinu lapse koolikott autor Marko Pikkat.jpg