Uudised

KÜSK küsib: kuidas edaspidi rahastame?

laine uudised-laine
23. mai 2016

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) mõtleb järgmisele aastale: millise näoga peaksid olema need kaks taotlusvooru, kust vabaühendused saavad tuge taotleda oma organisatsiooni arendamiseks?

Traditsiooniliselt on ühele voorule seatud mingi fookus, nt juhtimisvõimekus, sotsiaalse ettevõtlusega alustamise oskused, teenuste osutamise võimekuse arendamine vms, ning teine on nimetanud laiemalt arenguhüppe vooruks, kus ühingud on ise analüüsinud oma arenguvajadusi ja siis konkreetsete kitsaskohtade leevendamiseks tuge küsinud.

Nüüd küsib KÜSK vabaühendustelt: kas jätkata samamoodi või kuidagi teisiti? Muret teeb ka see, kuidas lahendada pea võimatuna näiv probleem aina suuremaks kasvava taotlejate ringi konkurentsi osas olukorras, kus toetusraha suurenemist ei ole näha.

Mõttekorje ootab vabaühenduste panust kuni 7. juunini. Juba jaanikuu lõpus arutab kogunenud mõtteid KÜSK oma nõukoguga ning hakkab siis kujundama järgmise aasta taotlusvoorude fookuseid. 

Küsimused leiad SIIT.

Lisainfo:
Mari-Liis Dolenko,
tel 655 6423,
e-post: mariliis@kysk.ee