Uudised

KÜSK kutsub konsultante vabaühendusi nõustama

laine uudised-laine
17. oktoober 2016

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) otsib vabaühenduste konsultante, kes tegelevad organisatsioonide nõustamise ja arendamisega ning on nõus ühendustele abiks hakkama erinevate võimekuste arendamisel ning hiljem protsessi hindamisel.

KÜSK on viimaste aastate jooksul täheldanud, et tihtipeale on tulemuste saavutamisel ja nende hindamisel edukamad need vabaühendused, kes on oma tegevusvõimekuste arendamiseks kaasanud projektidesse spetsialisti väljastpoolt oma ühingut. Välise konsultandi kaasamine võimaldab näha tegevuste kulgu ja tulemusi teise nurga alt ja ka laiemalt, Eesti kodanikuühiskonna perspektiivist lähtuvalt.

KÜSK on vabaühenduste jaoks loonud konsultantide andmebaasis, milles on juba päris palju kompetentsi, kuid kui leidub veel nõustajaid, keda seal pole, antagu lahkesti teada.

Hea konsultant, kes Sa tegeled organisatsioonide nõustamise ja arendamisega – anna endast märku ning kandideeri seesinasesse andmebaasi! Selleks saada 28. oktoobriks ankeet oma infoga aadressile kysk@kysk.ee. Kirjuta lühidalt ka oma motivatsioonist: miks soovid vabaühenduste arenguks oma kompetentsi rakendada?

Otsustamaks, kes andmebaasi võetakse, kaasataksee lisaks kahele KÜSKi büroo inimesele esindajad vabaühenduste liidust EMSL, maakondlikest arenduskeskusest ning Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikust.

Andmebaas on mõeldud vabaühendustele, kes tegelevad oma arenguvajadustega ning soovivad näiteks KÜSKi toel hakata mõnda projekti ellu viima. Seejuures on iga ühing vaba valima just enda tarbeks sobivat abilist – kas siis meie andmebaasist või mujalt, ning konsultantide loetelu saab olema abiks valiku tegemisel, mitte kohustuseks. Mõistagi peab iga vabaühendus ise sõlmima konsultandi kaasamiseks kokkulepped – see puudutab nii töö sisu arutamist kui hinnas kokku leppimist. Kulud saab ette näha ka KÜSKile esitatavas projekti eelarves.

Lisainfo:
Mari-Liis Dolenko,
tel 655 64 23, e-post: mariliis@kysk.ee