Uudised

KÜSK kutsub taas liituma projektide hindajate meeskonnaga

laine uudised-laine
14. märts 2016

Tulenevalt oluliselt kasvanud taotluste mahust laiendab Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) oma senist 10-liikmelist sõltumatute hindajate kogu. Liituma oodatakse nelja uut hindajat.

Kandidaatidelt eeldatakse kõrgharidust, Eesti kodanikuühiskonna toimimise ja arengute tundmist, terviklikku ühiskonnavaadet ja teadmisi projektijuhtimisest ning finantsplaneerimisest. Kasuks tuleb ka varasem projektide hindamise kogemus.

KÜSKi hindaja panustab kuni kolme taotlusvooru või konkursi projektide hindamisse aastas. Korraga võib ühele hindajale tulla kuni 40 projekti, kuid on ka väiksemamahulisi konkursse. Hindamine toimub kõigepealt individuaalselt (projektid ja hindamislehed liiguvad elektroonselt) ja hiljem arutatakse tulemused ühiselt läbi hindamiskoosolekul KÜSKi kontoris.

Hindamine toimub töövõtulepingu alusel vastavalt KÜSKis kehtestatud korrale, lisaks on võimalik kompenseerida hindamiskoosolekule sõitmise kulud.

Kandideerimisavalduse koos motivatsioonikirja ja CVga saata aadressile kysk@kysk.ee hiljemalt 4. aprilliks 2016.

Lisainfo:
Mari-Liis Dolenko
mariliis@kysk.ee
tel 655 6423