Uudised

KÜSK pakub toetusi vabakonda arendavatele tugitegevustele

laine uudised-laine
8. veebruar 2016

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) tugitegevuste konkurss on mõeldud sellistele ettevõtmistele, mis lähtuvad KÜSKi põhikirjalistest eesmärkidest, suurendavad vabaühenduste suutlikkust ja soodustavad kodanikuaktiivsust. Tugitegevuste konkurss peab silmas tegevusi, mis on kasulikud eelkõige suurele hulgale vabaühendustele ega ole valdkondlikud, piirkondlikud või mõeldud ainult taotlevale ühingule endale. 1. märtsil on tänavune esimene tähtaeg. 

Taotlusi saab esitada järgmiste tugitegevuste rahastamiseks:

  • ettevõtmised, mis on suunatud laia ringi vabaühenduste arendamiseks, kaasamiseks ja koostööks (näiteks arenguprogrammid, koolitused, infomaterjalid, käsiraamatud, koostöövõrgustike käivitamine jms)
  • kodanikuaktiivsuse suurendamiseks tehtud üle-Eestilise mõjuga tegevused (näiteks aktsioonid, kampaaniad, meediaprojektid);
  • kodanikuühiskonna üritused, mis on olulised kodanikuühiskonna arengu mõttes üldiselt ja kaasavad laia ringi vabaühendusi.

Varasemalt toetas KÜSK tugitegevusi jooksvalt avatud konkursiga. Nüüdsest on konkursil aastas neli taotluste esitamise tähtaega – 1. märts, 1. juuni, 1. september ja 1. november. Toetuse andmise otsustab KÜSKi nõukogu hiljemalt kaks kuud pärast taotluste esitamise tähtaega toimuval koosolekul.

Konkurss ei tegele enam ka väiksemate, kuni 1500 euro suuruste tugitegevustega, mille toetamise otsuse tegemine oli KÜSKi juhatuse pädevuses. Taoliste muudatustega saab tagada projektide parema võrreldavuse, kvaliteedi ja vähenenud rahaliste ressursside targema kasutuse.

Uuenenud konkursil saab ühele projektile küsida toetust 3000 – 20 000 eurot. Omafinantseering peab olema vähemalt 5% kogu projekti eelarvest ja see saab olla ainult rahaline.

Taotlus esitatakse vabas vormis koos eelarvega. Taotlemise tingimused, sisulised nõuded, eelarve vormi ja muu vajaliku info leiad: http://kysk.ee/tugitegevused

Lisainfo:
Tarmo Treimann,
e-kiri: Tarmo@kysk.ee,
tel: 656 0487; 5301 3652