Uudised

KÜSK toetab vabaühenduste koostöövõrgustikke 338 901,4 euroga

laine uudised-laine
4. august 2015

24 vabaühendust said KÜSKi koostöövõrgustike taotlusvoorust toetust kokku 338 901,4 eurot. Taotlusvooru esitati 83 projekti, mille eesmärgiks oli nii olemasolevate koostöövõrgustike arendamine kui ka uute loomine. Neist 69 läks ekspertidele sisuliseks hindamiseks.

KÜSK tõdeb rõõmuga, et projektide kvaliteet oli seekord kõrge: väga häid ja toetamist väärivaid ettevõtmisi oli lausa nii palju, et KÜSKi nõukogu pidas vajalikuks nende rahastamiseks algselt planeeritud toetussummat, 225 000 eurot muude kasutamata vahendite arvelt suurendada. Vaatamata sellele ei jagunud kahjuks nii mõnelegi heale projektile toetust.

Kui projektide üldine kvaliteet oli varasemate voorudega võrreldes parem, oli ka mitmeid vajakajäämisi. Peamised põhjused, miks pingerivis tahapoole jäädi, olid jällegi planeeritava projekti vähene jätkusuutlikkus ja ebaveenev vajalikkuse põhjendus. Samuti peeti võrgustikuks vaid mõningast eraisikute vahelist koostööd või planeeriti ühingu igapäevaseid tegemisi, mille toetamine ei olnud taotlusvooru eesmärgiks.

Et taolisi vigu vältida, soovitab KÜSK enne taotlema asumist aegsasti oma projektide ja ideede kohta küsida nõumaakondlike arenduskeskuste MTÜ konsultantidelt ning lugeda põhjalikult toetuse tingimusi.

Millised on aga need uued koostöövõrgustikud, mida looma hakatakse, ja millised on juba olemasolevad võrgustikud, millele hoogu juurde lükatakse, näed siit: http://kysk.ee/toetatud-projektid

Lisainfo:
Katrin Barnabas Katrin@kysk.ee, tel 656 0469; 5300 8097