Uudised

KÜSKi arenguhüppe esimene voor ootab taotlusi 17. jaanuariks

laine uudised-laine
9. jaanuar 2017

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) neljandat korda toimuv arenguhüppe taotlusvoor ootab vabaühenduste projekte, mis keskenduvad organisatsiooni võimekuste suurendamisele.

2017. aastal on KÜSK arenguhüppe vooru veidi ümber teinud – täpsemalt jaganud selle kaheks. Esimese fookuses on organisatsiooni toimimise ja selles tegutsevate inimeste võimestamise ning teise fookuses ühingu majandusliku elujõulisuse arendamise.

Esimesse vooru, 17. jaanuariks oodatakse seega projekte, mis keskenduvad ühingu töökorralduse, süsteemide jms organisatoorsete aspektide arendamisele, selles toimetavate inimeste võimestamisele, nende teadmiste ja oskuste edendamisele, et ühing tõhusamalt oma eesmärkideni suudaks jõuda. Sellest voorust me investeeringuid, ehitus- ja remonditöid ei toeta. Teise taotlusvooru tähtaeg tuleb juunis.

Taotlemise eelduseks on vabaühenduse analüüs oma arenguvajadustest. Analüüsi tulemustest lähtuvalt peab ühing valima projekti fookuse(d) ehk tegevusvõimekuse(d), mida arendada. Projektiga võib arendada nii ühte kui ka mitut võimekust ning seegi valik peab olema selgelt põhjendatud.

Piirkondlikult tegutsevad ühingud saavad ühe projekti jaoks toetust küsida 9000 eurot ning üleriigiliselt ja rahvusvaheliselt tegutsejad 12 000 eurot. Nagu ikka, hinnatakse-toetatakse taotlusi neis kategooriais eraldi. Toetusraha on vastavalt 180 000 ja 100 000 eurot.

Projekte saab ellu viia ajavahemikul 1. aprill 2017 – 30. aprill 2018. Et oleks võimalik hinnata projekti tulemusi, eeldatakse, et see kestab vähemalt 8 kuud.

Täpsemad tingimused, eelarve- ja taotlusvormid, infopäevadel räägitu ja praktilised abimaterjalid analüüsi tegemiseks ja projekti planeerimiseks leiad: http://kysk.ee/taotlusvoorud/ah17

NB! Oktoobrikuus avaldasime vooru väljakuulutamisel eelarvevormi, kus oli sotsiaalmaksu määr arvestatud 32.5%. Vastavat maksumuudatust aga riik ei teinud ning palume seega kasutada 3. jaanuaril vooru lehele lisatud 33% sotsiaalmaksu määra arvestusega eelarvevormi.

Lisainfo:
Mari-Liis Dolenko
tel 655 6423
e-post: mariliis@kysk.ee