Uudised

KÜSKi toetusvõimalused 2019. aastal: mis on uut, mis jääb samaks

laine uudised-laine
4. jaanuar 2019
2019. aastal jätkame veidi uutmoodi tegevusvõimekuse arendamise voorudega, jätkub ka NULA inkubaator ning sarnaselt eelmistele aastatele vabakonna suursündmuste ja rahvusvahelise koostöö toetamine. Suurema muudatusena ei toimu tugitegevuste konkurssi ning samuti on läbi saanud enamik EV100-ga seotud taotlusvoorusid.

Lähim tähtaeg on arenguhüppe ettevalmistamise taotlusvoorul (04. veebruar).
Järgnevalt anname ülevaate erinevatest 2019. aasta toetusmeetmetest. Kui mõni neist hakkab rohkem huvi pakkuma, palume kindlasti enne taotlema asumise otsustamist viia end kurssi meetme eesmärkide, võimaluste ja tingimustega.

Taotlusvoorud

KÜSKi leivanumbriks olevad ühingute võimekuse arendamise taotlusvoorud tulevad ka sel aastal, kuid uuel ja paremal kujul. Oleme palju arutanud selle üle, kuidas ühingud meie toetuste abil veel selgemat ja suuremat mõju võiksid ühiskonnas saavutada. Leidsime, et me peame neile tulema appi juba varases arenguetapis. Oleme otsustanud rohkem kaasa aidata ühingute eneseanalüüsile ja arenguplaanide väljatöötamisele, sotsiaalse ettevõtlusega tegutsemisega alustamisele.

Seetõttu on meil 2019. aastal vabaühendustele lisaks pakkuda 2 vooru, millest saab toetust küsida just arenguhüppe ning sotsiaalse ettevõtlusega alustamise ettevalmistusele – nii enese- kui sihtrühma analüüsiks ning võimalikult hea ja mõjusa arenguhüppe või teenuste/toodete osutamise plaani välja töötamiseks. Pärast neid tuleb taotlusvoor, kus oleme ühendanud varasema arenguhüppe ja majandusliku elujõulisuse edendamise toetused.
Voorude jaotus näeb välja järgmine:

  1. Ettevalmistavad voorud, taotlemise tähtaegadega 4. veebruar ja 3. juuni.
  2. Arenguhüpete ja äriplaanide elluviimise voor, taotlemise tähtajaks september.

NULA inkubaator

Juba kolm aastat toimunud ideekonkurss nupukate, mõjusate ja uuenduslikke lahenduste leidmiseks erinevatele ühiskondlikele probleemidele tuleb ka 2019. aastal koos inspiratsioonipäevade, algatustele mõeldud inkubatsiooniprogrammi ja stardirahastuse konkursiga. NULA uus aasta tuleb ka mõne edasiarendusega, kuid sellest täpsemalt kevade alguses, kui uue hooaja koos Heateo Sihtasutusega välja kuulutame. Loe lähemalt nula.kysk.eeja hoia silm peal NULA Facebooki lehel.

Kogukondade arendamine

2016. aastal KÜSKi koordineerimise alla tulnud Kogukondliku turvalisuse toetusvooruga tegelevad juba 2018. aastast alates maakondlikud arendusorganisatsioonid. Infot toetusvooru kohta saab siseministeeriumi lehelt.

Samuti tuletame meelde, et KÜSK ei tegele enam ka Kohaliku omaalgatuse programmi koordineerimisega. Taotlemiseks ja info saamiseks tuleb samuti pöörduda maakondlike arendusorganisatsioonide poole, kelle kontaktid leiate siit lehelt.

Vabakonna tugi- ja arendustegevused

KÜSKi nõukogu on otsustatud, et suursündmused on vabakonnale olulised ka 2019. aastal. Neid toetatakse jätkuvalt. See annab end tõestanud traditsioonilistele ja kodanikuühiskonnale olulistele üritustele ja tegevustele pikemaaegse kindluse. Uuest aastast on nende hulka lisandunud veel kaks suurepärast sündmust. Toetust saavaid suursündmusi näed: kysk.ee/suursyndmused

Tugitegevuste konkurssi 2019. aastal ei toimu. Laiemalt kodanikuühiskonda arendavate projektide toetamiseks mõeldud eraldi konkurss jääb ära seoses KÜSKi rahaliste vahendite nappusega. Küll aga ootame taoliste projektide taotlusi meie arenguhüppe taotlusvoorudesse.

Sarnaselt eelnevale kahele aastale ei saa me ka tänavu kodanikuühiskonna uuringute tellimist plaani võtta.

Rahvusvahelise koostöö toetamine

Reisitoetuste konkursiga jätkame endistviisi meie ühingute rahvusvahelise koostöö arendamist. Toetused on mõeldud nii Eestist välismaale minekuks kui välisekspertide meile toomiseks. Konkurss on jooksvalt avatud ja toetused on jagatud rahvusvahelise huvikaitse ja teadmussiirde meetmete alla. 2019. aastal oleme konkursile ka rohkem raha eraldanud, et vastata ühingute kasvavale huvile rahvusvahelise koostöö vallas.

Rahvusvahelise koostöö edendamise suunal jätkame tööd ka Kodanike Euroopa toetusprogrammi kohta info vahendamisel ja taotlejate abistamisel. Erineval moel ajaloolise mälu, ühiste väärtuste ja kodanikuosaluse edendamisega tegelevaid projekte oodatakse 1. märtsil ja 1. septembril.

Kodanike Euroopast ja teistest välistest toetusprogrammidest taotlemise lihtsustamiseks pakume jooksvalt avatud konkursiga ühingutele toetust ka projektide omafinantseeringu osaliseks katmiseks.

Eelneva kolme aasta jooksul oleme toetanud EV100 raames sadade kingituste tegemist ja palju häid algatusi üle Eesti. Viimase EV100 meetmena on veel avatud konkurss, kus toetame rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste korraldamist Eestis. Ikka selleks, et meie ühinguid rahvusvahelisel areenil esile tuua ja seeläbi vabariigi 100nda aastapäeva tähistamisele veel rohkem hoogu anda.