Uudised

Kutsume panustama e-kodaniku harta loomisesse

laine uudised-laine
19. juuni 2017
2008. aastal Riigikontrolli koostatud e-riigi harta alusel oleme kokku pannud e-kodaniku harta printsiibid. E-riigi harta sisaldab 10 põhimõtet. Nende tagamine on seotud nii õigusaktide kui ka heade tavadega, kuidas kodanik ja riik e-kanalites suhtlevad ning asju ajavad.

Selle põhimõtted on siiamaani aktuaalsed, aga aeg on need üle vaadata, täpsustada ja mõelda tegevustele põhimõtete tagamiseks, keskendudes just e-kodaniku õiguste (mitte e-teenuste osutamise) vaatele.

Ootame väga Sinu ettepanekuid, kuidas e-kodaniku põhimõtteid tagada. Palume Sinu tagasisidet kommentaaridena Rahvaalgatusveebi.

28. juunil 2017 kell 14-18 töötame nende põhimõtetega edasi suvises töötoas Erinevate Tubade Klubis. Keskendume sellele, KUIDAS neid printsiipe saavutada (mis on praegused takistused, kuidas neid lahendada jne). Arutelu toimub kolmes teemaplokis:  kodanikuharidus, infovahetus, isiku privaatsuse kaitse. Töötuppa ootame väga demokraatiaga (sealhulgas e-demokraatiaga) tegelevaid inimesi.

Kui oled üks neist, pane end palun töötuppa kirja: https://goo.gl/forms/DLEaAEEWlGGOTfZz1

E-kodaniku harta esialgset versiooni esitlevad rahvaalgatus.ee projektijuht Maarja-Leena Saar ja Open Knowledge Estonia juhatuse liige Hille Hinsberg 5. juulil Brüsselis e-Citizen Charteri üle-euroopalisel kohtumisel. Sellel üritusel koondatakse ka teistes riikides toimunud arutelude  sisu ning sõnastatakse ühiseid ettepanekuid Euroopa Komisjonile (DG C NECT). Nemad on huvitatud eelkõige piire ületavatest e-teenustest, kontaktist riigi ja kodanike vahel ning kasutaja vaatest.

E-kodaniku hartat saab täiendada 2017. aasta lõpuni ning edasi hakkame täpsustama lahendusi hartast tuleneva elluviimiseks.