artikkel

Kvartaliaruanne huvikaitsest 3/2023

laine
9. oktoober 2023
Foto:

Kolmanda kvartali alguses liitus meie tiimiga Maarja-Liisa, kelle töö fookus on huvikaitse võimekuse hindamisel ja vabaühendusi puudutavatel uuringutel. Maarjaga saab ühenduda aadressil maarjaliisa@heakodanik.ee.

August algas huvikaitse võrgustiku kohtumisega. Sõnastasime ootused ja arutasime teemasid, mida käsitleme. Võrgustiku kohtumiste vahele pakume edaspidi ka temaatilisi koolitusi. Kui Sa ei ole veel võrgustikuga liitunud, kuid tunned selle vastu huvi, siis kirjuta liitumissoovist marcus@heakodanik.ee. Järgmine kohtumine toimub 1. novembril.

Augustis otsisime vabakonna huvikaitsealastele väljakutsetele lahendusi vabakonna suvekoolis ja Norra Arvamusfestivali külastuse käigus. Kohtusime ka Frivillighet Norgega, kes on sõsar-katusorganisatsioon üle 300-le ühingule Norras. Jagasime mõlema riigi vabakonna väljakutseid ja põrgatasime võimalikke lahendusi. Osa neist kanduvad edasi ka võrgustiku töösse. Inna ja Marcuse Norras käigust saab pikemalt lugeda siit.

Kliimaministeeriumilt palusime paremat kaasamist pöördumises kantsleri poole ja VTK-le tagasisidet andes. Kui Sinu organisatsioon ei ole VTK teadet saanud, siis leiad selle siit. Kliimaministeeriumi kantsleriga sooviksimegi lähemalt arutada ministeeriumi kaasamiskultuuri ja tulevikuvaadet, kuidas nad kavatsevad ehitada üles strateegilise koostöö vabakonnaga.

Valmimas on rida struktuurivahendite kasutamisega seotud eelnõusid, kus valvame, et Ida-Viru piirkonda suunatud toetused hõlmaksid kindlasti ka vabakonna võimalust taotlusi esitleda, sellekohast pöördumist oleme koostamas ka majandus- ja infotehnoloogiaministrile.

Kohtusime Sotsiaalministeeriumi kantsleri, asekantsleri ja ministri nõunikuga, et arutada strateegilise partnerluse seisu ja tulevikuperspektiivi. Hea meel on tõdeda, et printsiibis jagab ministeerium vabakonna seisukohti ning näeb tulevikus koostööd ennekõike läbi strateegilise partnerluse. Küll aga on meie roll hoida kätt pulsil, et see ei jääks pelgalt retoorikaks ning leiaks reaalse sisu ka ministeeriumi käskkirjades. Jätkame ses suunas tööd ja hoiame kursis organisatsioone, kes Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerlusega kokku puutuvad.

Kutsusime end külla ka Justiitsministeeriumi kantslerile. Seal soovime arutada vabakonna tegutsemisvõimalusi õigusruumis. Täpsemalt kuidas ühingutel oleks võimalik vajadusel muuta oma juriidilist vormi MTÜ-st sihtasutuseks, kuidas sihtasutuste auditeerimiskohustuse piirmäära muuta jõukohasemaks, kuidas arendada teadlikkust pärandvarast annetuste tegemiseks ja millisesse etappi on jõudnud sihtotstarbeliste annetuste tegemine vabaühendustele oportuniteedi kohustusena.

Septembri alguses toimus avatud valitsemise partnerluse tippkohtumine Eestis. Kohtumise avapäeval kogunes Telliskivisse umbes 500 AVP ja kodanikuühiskonna esindajat üle maailma ning näost-näkku vestlusringides jagati häid ja halbu õppetunde. Pikemat kokkuvõtet ürituse avapäevast saab lugeda siit. Oktoobris kohtus AVP võrgustik, et võtta kokku tippkohtumise järelkaja ja arutada edasisi plaane.

Septembris osales Marcus Voice and Vote Initiative seminaril Varssavis. Seal anti nii teaduslik kui praktiline ülevaade ACF riikide kogemusest rahvakogude kasutamisel erinevates omavalitsustes ja linnades. Praktika liigub selles suunas, et järjest enam kasutatakse ka Ida- ja Kesk-Euroopa riikides rahvakogude formaati.

Regionaal- ja põllumajandusministeerium kavandab üleriigilist planeeringut aastani 2050. Selle raames toimusid ideeseminarid, kus osalesime. Täpsemat infot Eesti 2050 üleriigilise planeeringu protsesside kohta leiab siit.

Kel on mõtteid, mida ja kuidas paremini või üldse mitte teha, kirjuta marcus@heakodanik.ee.

Fotol huvikaitse võrgustiku kohtumine 2. augustil.