artikkel

KÜSKi vabaühenduste arenguhüppe toetusvoor

laine
12. jaanuar 2024
Foto:

Vabaühenduste arenguhüppe toetuse taotlemine on avatud 15. veebruarist kuni 15. märtsini TMS-is ehk kultuuriministeeriumi taotluste menetlemise infosüsteemis.

Arenguhüppe toetuse eesmärk on võimaldada vabaühendustel tõhusamalt saavutada nii oma põhikirjalisi kui teisi avalikest huvidest lähtuvaid eesmärke, seda nii piirkondlikul, üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Toetatakse tegevusi, mis on seotud organisatsiooni juhtimise, tegevuste planeerimise, finantside kavandamise ja juhtimise (s.h. omatulu teenimise arendamise), tööprotsesside, kommunikatsioonitegevuste, koostöö ja teenuste arendamisega.

Toetust saab taotleda kuni 25 000 eurot. Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul 1. juunist 2024 – 31. detsembrini 2025 ja see peab kestma vähemalt 12 kuud.

Arenguhüppe toetusmeetme eelarve on 415 026,07 eurot, millest 207 513 euro ulatuses toetatakse piirkondlike ühingute ja 207 513,07 euro ulatuses üleriigilise või rahvusvahelise tegutsemispiirkonnaga ühingute projekte.

Lisainfot saab infopäeval 30. jaanuaril 2024 kell 12.00–13.30 Zoomis (registreerimine) ja infotunnis 8. märtsil 2024 kell 11.00–12.00 Zoomis (registreerimine).