Uudised

Läheneb kingituste, annetuste ja muude tulude kasutamise deklareerimise tähtaeg

laine uudised-laine
14. juuni 2020

Maksu- ja Tolliamet (MTA) tuletab meelde, et tulumaksusoodustusega ühingutel tuleb 2019. aasta kohta kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsioon esitada 1. juuliks. 
  
Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise kohta tuleb täita deklaratsiooni vorm INF 9, kus kajastatakse kõik ühingu saadud tulud ja nende kasutamine. Kindlasti peab andmed esitama ka siis, kui tulu 2019. aastal ei saadud ega kasutatud. Deklaratsiooni on võimalik esitada nii e-MTAs, MTA teenindusbüroos kui ka saata postiga.  
 
Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklareerimine on avalik info, mis annab ka annetajatele ja toetajatele kindluse, et annetatud raha kasutatakse eesmärgipäraselt.

Kindlasti tasub üle vaadata ka viimase kolme aasta aruanded, sest kui ühing on jätnud kolmel järjestikusel aastal aruanded või deklaratsioonidtähtaegselt esitamata, siis tekib oht nimekirjast kustutamiseks. Kui ühing tulumaksusoodustuse saajate nimekirjast kustutatakse, siis kaob ka võimalus tulumaksusoodustust saada.
 
Nõuded tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas püsimiseks ja juhendi INF 9 täitmise kohta leiab MTA kodulehelt. Küsimuste korral saab abi ärikliendi nõustamistelefonilt 880 0812.