Uudised

Lapse õiguste kuul on fookuses kaitsmine löömise eest

laine uudised-laine
2. november 2015

Lastekaitseliit hoiab tänavuse lapse õiguste kuul tähelepanu lapse õigusel kaitsele füüsilise ja vaimse vägivalla eest. 20. novembri konverentsil „Ära löö last – ka sõnadega!” arutletakse, miks on vajalik uus lastekaitseseadus ja mis sellega muutub.

1. jaanuaril 2016 rakendub uus lastekaitseseadus, mis muuhulgas keelustab lapse füüsilise karistamise, mistõttu on käesoleval aastal tähelepanu all lapse õiguste konventsiooni artikkel 19 (lapse õigus kaitsele füüsilise ja vaimse vägivalla eest). Lapse kehaline karistamine on ebainimlik ja alandav, rikkudes lapse füüsilist puutumatust. Lapseeas füüsilise või vaimse väärkohtlemise või hooletussejätmise ohvriks sattumine tõstab oluliselt seaduserikkumiste tõenäosust noorukieas kui ka täiskasvanueas. 20. novembri konverentsil „Ära löö last – ka sõnadega!” arutletakse, miks on uus seadus vajalik ja mis tegelikult uue seadusega muutub.

Novembri kui lapse õiguste kuu raames toimuvad MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel järgmised üritused:

1) Kuni  11. novembrini toimub joonistus- ja fotokonkurss „Meie pere armastab …“, kuhu oodatakse töid perede toredatest ühistegevustest. Olgu selleks ühiselt teleka vaatamine või pühapäevahommikuste pannkookide valmistamine. Lisainfo konkursi kohta leiab veebist: http://www.lastekaitseliit.ee/konkurss-meie-pere-armastab/

2)      Lastekaitse Liit korraldab oma traditsioonilise aastakonverentsi. Sel korral keskendub konverents “Ära löö last – ka sõnadega!” laste kaitsele vägivalla eest erinevates  keskkondades (kodu, kool, ühiskond). Konverents toimub 20.novembril 2015 Kumu Kunstimuuseumi auditooriumis. Konverentsi kohta leiab lisainfot www.lastekaitseliit.ee/konverents

3)      Käesoleval aastal viib MTÜ Lastekaitse Liit 13-14. aastaste laste seas läbi arvamusküsitluse „Lapse osalemine pereelus“ (2008 küsitluse kordusuuring), mille eesmärk on selgitada välja laste osalus pereelus, vanemate kasvatuspraktikad, laste arvamus selles osas ning muutused antud küsimustes nii praktikas kui ka hoiakutes võrreldes 2008. aastaga. Uuringu „Lapse osalemine pereelus“ tulemusi esitletakse 20. novembril 2015 MTÜ Lastekaitse Liit aastakonverentsil “Ära löö last – ka sõnadega!“.

4)      PÖFF’i JustFilmi raames saab 16. novembril avalöögi lapse õiguste eriprogramm. Viiendat aastat toimuvasse eriprogrammi on MTÜ Lastekaitse Liit koostöös justiitsministeeriumi, lasteombudsmani ning PÖFFi meeskonnaga valinud välja 11 filmi, mis pakuvad mõtlemis- ja kõneainet lisaks noortele ka õpetajatele ja lapsevanematele. Kuna mitmed teemad on keerulised, siis paljudele filmiseanssidele eelnevad ja järgnevad ka teemaarutelud oma ala spetsialistidega. Täpsemat kava vaata siit:   http://www.justfilm.ee/category/programm/lasteoigused/

5)      Novembris valmib ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldkommentaar nr 13 tõlge, mis keskendub lapse kaitsele vägivalla eest. Üldkommentaari tutvustatakse 2. detsembril lastekaitsetöötajate seminaril „Samal poolel – lapse poolel”.

6)  2014. aasta juulis esitas Eesti riik ÜRO Lapse õiguste Komiteele ÜRO Lapse Õiguste Konventsiooni kolmanda ja neljanda perioodilise aruande konventsioonist tulenevate kohustuste täitmise kohta. Lastekaitse Liidu eestvedamisel, koostöös valdkondlike kodanikeühendustega, koostati riigi aruannet täiendav aruanne, mis esitati vabaühenduste nimel komiteele 1. novembril.

7)   Ajakiri “Märka Last” novembrinumbris leiavad kasulikku ja harivat lugemist nii spetsialistid kui ka lapsevanemad. Lapse õiguste kuu fookuses olevatele teemadele pühendatud erinumber ilmub 20. novembril. Vaata: http://ajakiri.lastekaitseliit.ee/

Eesti ühines ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga 1991. aastal, võttes endale kohustuse tagada igale lapsele turvaline elukeskkond. MTÜ Lastekaitse Liit tähistab traditsiooniliselt novembrit kui LAPSE ÕIGUSTE KUUD, pöörates sel korral erilist tähelepanu lapse kaitsele vägivalla eest ning lapse osalusõigusele perekonnaelus. 

Lisainfo:
Mart Valner
MTÜ Lastekaitse Liit
Kommunikatsioonijuht
mart@lastekaitseliit.ee
631 1128