Uudised

Lastekaitse Liidu üldkogu: Riik ei tohi olla projektorganisatsioon!

laine uudised-laine
23. aprill 2017
Täna toimunud MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu toonitas, et lastele suunatud teenuste rahastus ei tohi olla seotud poliitiliste tõmbetuultega. Üldkogul vastu võetud pöördumine toonitab, et arendused peavad olema süsteemsed ja rahastus tagatud rohkemaks kui üheks eelarveaastaks korraga.

„Lastekaitse valdkonna arendamine toimub käesoleval ajal paraku olulisel määral projektipõhiselt, näiteks Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismivahenditest. Selliste lahendustega ei ole tagatud laste püsivaks heaoluks vajalik jätkusuutlikkus. Riik ei tohi olla projektorganisatsioon,“ sõnas Lastekaitse Liidu juhataja Tõnu Poopuu.

ÜRO Lapse Õiguste Komitee soovitas käesoleval aastal toimunud istungil võtta Eestis kasutusele lapse õigusi arvestava lähenemisega riigieelarve, mis on abiks ka kohalike omavalitsuste eelarvete välja töötamisel. See looks seiresüsteemi laste heaolu loomiseks suunatud eelarvevahendite jaotamise ja kasutamise üle.

Poopuu tõi välja värske näite laste rehabilitatsiooniteenusele ettenähtud vahendite lõppemisest käesoleva aasta alguses, mis kinnitab taas, et riik ei saa suhtuda lapsi puudutavatesse otsustesse lühinägelikult. “Laste heaoluks on vaja süsteemset lähenemist ühes pikaajaliste rahastamise otsustega,” rõhutas Poopuu.

Lastekaitse Liidu president Loone Ots nimetas siiski positiivseks riigi otsust asuda laste rehabilitatsiooniteenuste probleemi lahendama. “Siiski tuleb edaspidi taolisi ootamatusi vältida,“ märkis Ots.

Üldkogul arutati ka möödunud aasta olulisemaid tegevusi. MTÜ Lastekaitse Liit esindajad osalesid 2. veebruaril 2016 Genfis toimunud ÜRO Lapse Õiguste Komitee istungil, tuues välja ÜRO lapse õiguste konventsiooni valdkondlike vabaühenduste esitatud täiendava aruande peamised tähelepanekud. Novembris täitus 25 aastat eesti ühinemisest ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga. Üle-euroopaline partnervõrgustik Eurochild nimetas MTÜ Lastekaitse Liit taas oma ametlikuks võrgustikupartneriks Eestis.

MTÜ Lastekaitse Liit programmi “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” esindamise õigust omas 2016. aasta lõpuks 456 lasteaeda ja 123 kooli üle Eesti. Kuuenda tööaasta lõpuks toetab metoodikat tugev võrgustik maakondade haridusspetsialistidest ja mudellasteaedadest ning koolidest, kes kaasavad piirkondlike teabepäevade kaudu tervet kogukonda.

Lastekaitse Liidu “Aasta liige 2016” tiitli pälvis Hiiumaa Lastekaitse Ühing, mis kaasab sisukatesse ja sihipärastesse tegevustesse lisaks saare kogukonnale ka Läänemaa.

Vaata MTÜ Lastekaitse Liit 2015. aasta tegevusi tutvustavat voldikut siit

 

Grete Landson

Kommunikatsioonijuht

MTÜ Lastekaitse Liit

tel +3725651909

grete@lastekaitseliit.ee

__________________________

www.lastekaitseliit.ee

www.facebook.com/lastekaitseliit