Uudised

Lastekaitse Liit nõuab jõulisemat tööd laste vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks

laine uudised-laine
25. aprill 2016

23. aprillil toimus MTÜ Lastekaitse Liidu üldkogu, kus võeti kokku aasta 2015 tulemused, seati tulevikusihte, valiti uus vanematekogu ning arutati laste vaesuse teemal ja koostati selle kohta pöördumine. 

MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu rõhutab laste vaesuse teemalises pöördumises, et riik peab jõulisemalt töötama laste vaesuse ning sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks. Positiivne on, et valitsuse pingutused on andnud ka tulemusi ning tänu sellele on laste elutingimused aasta-aastalt paranenud. Siiski elab iga viies Eesti laps suhtelises vaesuses. Olukorra parandamiseks tuleb teemaga töötada aktiivselt ja valdkondadeüleselt. 

“Et olukord paraneks, peab riik välja töötama ja ellu viima eraldi tegevuskava laste vaesuse vähendamiseks. Näiteks paljudes peredes takistab rahapuudus lastel huviharidust saada. Lapsed ei ole ise oma vaesuses süüdi ning enamasti ei saa nad ise oma olukorda parandada,” rõhutab MTÜ Lastekaitse Liit president Loone Ots. Ta lisab, et olukorra parandamiseks peab Eesti veelgi jõulisemalt töötama laste vaesuse ning sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks.  

Ühtlasi arutati üldkogul möödunud aasta olulisemaid tegevusi. Jätkus aktiivne osalemine koostöövõrgustikes, nõukogudes ja ümarlaudadel, sealhulgas rahvusvahelistel. Eraldi tasub rõhutada, et üleeuroopaline partnervõrgustik Eurochild nimetas MTÜ Lastekaitse Liit oma ametlikuks esindajaks Eestis.

MTÜ Lastekaitse Liit ja valdkondlike vabaühenduste koostöös sündis ÜRO lapse õiguste konventsiooni täiendav aruanne, mis esitati ÜRO Lapse Õiguste Komiteele. Aruandes on kajastatud valdkondlikke arenguid ja viimastel aastatel vastuvõetud laste heaolu edendavaid seadusemuudatusi. Välja on toodud Eestis täpsemat regulatsiooni vajavad kitsaskohad ning tehtud ettepanekud nende lahendamiseks. Vaata aruannet siit: http://bit.ly/1Vpxrun

Jõudsalt laienes MTÜ Lastekaitse Liit suurprojekt “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool”. Aasta 2015 lõpuks oli sellega liitunud 439 lasteaeda ja 81 kooli üle Eesti. Viie aasta jooksul on metoodika “Kiusamisest vabaks!” abil loodud tugev ja toetav võrgustik maakonna haridusspetsialistidest ning mudellasteaedadest- ja koolidest, kes kaasavad piirkondlike teabepäevade kaudu tervet kogukonda. Töö jätkub.

“Aastal 2015 pööras MTÜ Lastekaitse Liit tähelepanu eelkõige laste turvalisuse edendamisele erinevates elukeskkondades. Meie tegevused aitasid edendada lapse õigusi ja kujundada lapsesõbralikumat ühiskonda,” võtab Ots möödunud aasta kokku. Ta kinnitab, et MTÜ Lastekaitse Liit seisab ka edaspidi laste õiguste eest ning teeb kõik endast oleneva, et laste olukord Eesti ühiskonnas paraneks. 

Üldkogul valiti ka vanematekogu uus koosseis ning Lastekaitse Liidu “Aasta liige 2015”, kelleks sai Tapa Lastekaitse Ühing. Tunnustatud sai Tapa Lastekaitse Ühingu suur ja mitmekülgne panus kohaliku kogukonna ellu: ennetustöö, noorte aktiveerimine ja noorte hääle võimendamine. Tapa Lastekaitse Ühing tõestab, et ka väike ühing väikeses kohas saab teha elu paremaks. Panuse eest vabatahtlikku lastekaitseliikumisse tunnustati ka Sillamäe, Pärnumaa ja Tallinna Lastekaitse Ühingut.  

Vaata MTÜ Lastekaitse Liit 2015. aasta tegevusi tutvustavat voldikut siit: http://bit.ly/1r6SDc5

Vaata MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu pöördumist siit: http://bit.ly/24aB7Sh

Lisainfo:
Kadi Hainas
Kommunikatsioonijuht
MTÜ Lastekaitse Liit
+372 51 993 966
www.lastekaitseliit.ee