Uudised

LGBT+ kogukonna eest seisjad pälvisid vikerkaarekangelase auhinna

laine uudised-laine
20. mai 2020

Eesti LGBT Ühing pärgas kümme Eesti inimest vikerkaarekangelase tiitliga. Võitjate seas on riigijuht, julge LGBT+ noor ja avaliku elu tegelased. Need on inimesed, kes on sõnades ja tegudes LGBT+ kogukonna elu edendanud ja kogukonna eest seisnud.

Vikerkaarekangelaste kandidaate esitas rahvas läbi veebivormi. Eesti LGBT Ühingu kollektiiv valis võitjad, tuginedes esitajate põhjendustele ning ühingu teadmistele. Võitjad kuulutati välja veebiüritusel 18. mail, päev pärast IDAHOTi ehk rahvusvahelist päeva homo-, bi- ja transvaenu vastu. 

Auhind anti välja kümnes kategoorias ning kangelasteks tituleeriti Annika Laats toetuse ja teavituse eest, Eesti Inimõiguste Keskus juriidilise abi ja teavitustöö eest, Jan Kuusemets, kes rääkis avalikult koolikiusamisest, Kait Sinisalu vaimse tervise spetsialistina, Keio Soomelt kultuuritegelase ja rahva lemmikuna, Punch Drinks inimõigusi toetava ettevõttena, Tartu noorsootöötajad, kes noortele korraldatud ürituse tõttu seisid silmitsi vaenu ja ähvardustega, Uku Lember LGBT+ ajaloo ülikoolikursuse eest ning president Kersti Kaljulaid põhimõttekindluse eest. 

Ühingu kommunikatsioonijuht Kristiina Raud leiab, et julgeid tegijaid on oluline tunnustada ja tänada. “Halb sõna kipub kiiresti ja kõvasti levima, hea sõna või tegu jääb aga pahatihti tunnustuseta, sest võtame seda iseenesestmõistetavana. Vikerkaarekangelase auhinnaga täname neid, kes kõigest hoolimata on pidanud vajalikuks LGBT+ kogukonnale head teha, isegi kui see on raske olnud,” lisab Raud.

Oma tegevuse eest psühhoterapeudina auhinna saanud Kait Sinisalu, kes õpingute ja töö käigus erinevate inimestega kokku on puutunud, leiab, et vähemuste õigused ongi inimõigused. “Olen rõõmus ja tänulik. Minu jaoks on täiesti normaalne, et keegi kuulub mingisse vähemusse. See, et keegi peaks ennast halvasti tundma sellepärast, kellena ta sünnib, on minu meelest julmalt ülekohtune,” lisas Sinisalu. 

Eesti LGBT Ühing hakkab nüüdsest vikerkaarekangelase auhindu välja andma kord aastas maikuus seoses IDAHOTi ehk LGBT-vaenu vastase päevaga. Kandidaate saavad esitada kõik soovijad, kusjuures peamine kaal on just esitajate põhjendustel. Esitamisvorm ilmub Eesti LGBT Ühingu kodulehele ja sotsiaalmeediasse. Lisaks avalikule tunnustusele saavad võitjad ka kangelase märgise. 

Eesti LGBT Ühing on LGBT+ (lesbi, gei, bi, trans ja muu seksuaal- ja sooidentiteediga) inimeste ja nende lähedaste heaks töötav mittetulundusühing, mis lähtub oma tegevuses Eesti vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest. Eesti LGBT Ühingu missioon on toetada LGBT+ kogukonda ja nende lähedasi, pakkudes tugiteenuseid ja teostades huvikaitset, ning parandada teavitustegevusega ühiskonna teadlikkust LGBT+ teemadest.

Lisainfo:
Kristiina Raud
Kommunikatsioonijuht
Eesti LGBT Ühing
56 696 700
kristiina@lgbt.ee
www.lgbt.ee