artikkel

Uus lihtsas keeles uudisteportaal

laine
12. mai 2023
Foto:

Sotsiaalne ettevõte Arusaamise Agentuur käivitas uue meediakanali lihtsaskeeles.ee,
mis pakub uudiseid ja teavet lihtsas keeles. Lihtsas keeles uudiseid on Eesti meediamaastikule väga vaja, kuna need loovad võrdsemaid võimalusi, suurendavad ligipääsetavust infole ja vähendavad tekstide valesti mõistmist. Lihtne keel aitab luua vastutustundlikku ajakirjandust, kus igapäevauudised on kättesaadavad kõigile.
Lihtne keel on lihtsustatud keel, mis aitab viia infot lugejateni, olenemata nende lugemisoskusest või tervislikust olukorrast. Lihtsas keeles uudised on kujundatud nii, et neid oleks lihtsam lugeda.
Arusaamise Agentuuri juht Jürgen Kask tõdeb, et lihtsas keeles uudiseid lugedes ei pea muretsema, kas sisu on arusaadav. Lihtsas keeles välditakse pikki ja keerulisi lauseid, uusi mõisteid selgitatakse jooksvalt teksti sees või lõpus.
“Meile on väga oluline, et inimesed, kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega, suudaksid maailma asjadega kursis olla. Lihtne keel võimaldab neil olla iseseisvam, kuna uudiste mõistmiseks pole vaja pidevalt abi paluda,” lisab Jürgen Kask.
Lihtsaskeeles.ee kanali peatoimetaja Katrin Jõgisaar on kindel, et raskused lugemisega või arusaamisega on tavalised. Loetud tekstist arusaamine võib olla keeruline juba ainuüksi stressi või väsimuse tõttu.

„Ma olen kindel, et me kõik oleme kogenud olukordi, kui mõni oluline tekst jääb lugemata või mõistmata, sest see on liiga keeruline. Ametlikelt tekstidelt lausa eeldatakse keerukust, kuigi tegelikult peaksime me eeldama arusaadavust. Just arusaadavust soovib agentuur lihtsaskeeles.ee lugejatele pakkuda,” selgitab Katrin Jõgisaar.
“Samuti oleme ette valmistamas lihtsa keele ja ligipääsetavuse koolitusi. Neist esimene on juba 20. mail,” lisab Katrin Jõgisaar.

Kes saavad lihtsast keelest kasu?

Kuigi lihtsa keele loomisel arvestatakse intellektipuudega inimeste vajadustega, on selline keelekasutus suureks abiks ka paljudele teistele.
Lihtsas keeles uudistest saavad kasu näiteks:
•    eakad ja lapsed
•    lugemisraskustega ja tähelepanuhäirega inimesed
•    erialateadmisteta inimesed
•    vähese keeleoskusega inimesed (nii emakeelena rääkijad kui muukeelsed keeleõppijad)
•    vähese lugemusega inimesed
•    keerulises vaimses seisundis inimesed
•    väsinud, kiirustavad, stressis inimesed
•    intellektipuudega ja psüühikahäiretega inimesed
•    arusaamist mõjutavate ravimite kasutajad
•    kõik inimesed, kes ei taha keerulist teksti lugeda

Millega tegeleb Arusaamise Agentuur?
MTÜ Arusaamise Agentuur loodi 2022. aastal. Samal aastal pälvis agentuur NULA starditoetuse. NULA inkubaator aitab areneda ühiskondlikel algatustel. Starditoetust annab välja sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).