Uudised

Liitu andmebaasiga ja sinu päralt on Euroopa solidaarsuskorpuse noored

laine uudised-laine
13. märts 2017
Vabaühendusi, riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke asutusi, sotsiaalseid ettevõtteid ja teisi kodanikuühiskonna organisatsioone oodatakse end lisama andmebaasi, kustkaudu leiavad siia tee Euroopa solidaarsuskorpuse noored töötama, praktikandiks ja vabatahtlikuks. Mitusada kohta on pakkuda juba alates sellest kevadest ning järgmistel kuudel lisandub veel tuhandeid.

„Nüüd astub Euroopa solidaarsuskorpus suure sammu käegakatsutavate tulemuste suunas. Tänu andmebaasi kättesaadavaks tegemisele organisatsioonide ja riigiasutuste jaoks on võimalik esimestel noortel eurooplastel peagi tööle hakata. On uhke tunne tõdeda, et paljud noored on korpusega juba liitunud ja valmis andma oma panuse. Nüüd kutsun organisatsioone üles nende eeskuju järgima ja pakkuma noortele võimalikult suurel hulgal töökohti,“ märkis kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics.

Euroopa solidaarsuskorpuses osalemise võimalusi pakub terve hulk organisatsioone, näiteks vabaühendused, kodanikuühiskonna organisatsioonid, riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud asutused ning sotsiaalettevõtted. Esimeses etapis saavad Euroopa solidaarsuskorpuses osalemisest huvitatud organisatsioonid taotleda rahastamist olemasolevatest ELi programmidest. Praegu toetatakse Euroopa solidaarsuskorpust kaheksa programmi alusel.

Osalemiseks peab iga organisatsioon nõustuma Euroopa solidaarsuskorpuse eesmärkide ja põhimõtetega ning ühinema Euroopa solidaarsuskorpuse hartaga, milles sätestatakse tema õigused ja kohustused kogu solidaarsuskogemuse kõigi etappide vältel. Organisatsioonidel, kes on juba akrediteeritud ühe rahastamisprogrammi alusel, on veebipõhisele vahendile automaatne juurdepääs.

Euroopa solidaarsuskorpuse veebipõhine süsteem võimaldab organisatsioonid ja solidaarsustegevuses osaleda soovivad noored omavahel kokku viia. Registreerumisel saavad noored lisaks oma isikuandmetele märkida ära oma oskused, kogemused, kättesaadavuse, eelistused ja motivatsiooni. Samuti saavad nad üles laadida oma CV.

Lisateave

Memo – Küsimused ja vastused Euroopa solidaarsuskorpuse kohta

Teabeleht – Euroopa solidaarsuskorpus

Teabeleht – Euroopa solidaarsuskorpus kuidas organisatsioonina osaleda?

Euroopa solidaarsuskorpuses registreerumine

Euroopa solidaarsuskorpuse Facebooki lehekülg

Komisjoni volinik Thyssen Twitteris

Komisjoni volinik Navracsics Twitteris

Pressiteate täistekst

#EUSolidarityCorps