Uudised

Loomaorganisatsioonid soovivad muuta Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse voliniku ametinimetust

laine uudised-laine
15. märts 2021

Euroopa loomaorganisatsioonid, sealhulgas loomade eestkoste organisatsioon Loomus, alustasid ühist kampaaniat, et Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse voliniku ametinimetusele lisataks, et volinik seisab ka loomade heaolu eest.

Praegu vastutab loomade heaolu eest Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides, kuid tema ametinimetuses see ei kajastu. Kuna see vastutusala väärib loomasõprade hinnangul palju suuremat tähelepanu, ühendasid loomaorganisatsioonid üle Euroopa jõud ning nad soovivad, et voliniku uueks ametinimetuseks saaks “inimtervise, loomade heaolu ja toiduohutuse volinik”.

“See võib tunduda väga väikese muudatusena, kuid loomade silmis oleks tegu väga olulise sammuna,” kommenteeris Loomuse kommunikatsioonijuht ja juhatuse liige Annaliisa Post. “Loomade heaolu aspekti lisamine tõstaks esile selle valdkonna olulisust ja suurendaks voliniku vastutust loomadega seotud küsimustes.”

Loomaorganisatsioonid algatasid täna ka petitsiooni, millele saavad oma toetushääle anda kõik Euroopa Liidu kodanikud. Kuna ametinimetuse muutmiseks pole vaja teha muudatusi Euroopa Liidu aluslepingus, sõltub loomade heaolu aspekti lisamine poliitilisest tahtest.

Petitsiooni lehel on välja toodud, et eurooplased hoolivad loomadest ja uuringud, sh Euroopa Komisjoni tellitud uuringud, näitavad, et Euroopa Liidu kodanikud soovivad seadusandluses näha rohkem loomade eest seismist. Reaalsuses jäävad aga sageli esikohale hoopis majanduslikud huvid. Kui tervishoiu ja toiduohutuse voliniku ametinimetust muuta ja kutsuda volinikku üles tegema ennetavaid ja edumeelseid samme, pareneks loomade heaolu Euroopas.

Anna oma toetushääl siin: www.euforanimals.eu/

Lisainfo:
Annaliisa Post
Kommunikatsioonijuht / Communications Manager
Juhatuse liige / Board Member
MTÜ Loomus
annaliisa@loomus.ee
+372 5693 8651
www.loomus.ee