artikkel

Loome koos tugeva kodanikuühiskonna aastaks 2030!

laine
Ursula Kaasik 18. juuli 2018
Foto:
Praegune kodanikuühiskonna arengukava (KODAR) saab 2020. aastal otsa. Kas tuleb maailmalõpp või mis edasi saama hakkab, kirjutab Siseministeeriumi kodanikuühiskonna valdkonna nõunik URSULA KAASIK.

Esmane mõte, mis seoses kodanikuühiskonnaga tavapäraselt silme ette kerkib, on mittetulundusühendus, mis aitab oma kodukohta arendada ja pakub võimalust enda huvide eest seista. Laiemas käsitluses on kodanikuühiskond kõiki inimesi ühendav osalusühiskond, kus suutlik avalik sektor, tugev erasektor ja aktiivne kolmas sektor teevad koostööd. Seega on võimeka kodanikuühiskonna kujundamine meie kõigi – ettevõtjatest ametnikeni, meediast vabakonna esindajateni – ülesanne, vastutus ja vajadus.

Kuidas kodanikuühiskonda kujundada?

Kodanikuühiskonda kujundame ühiselt. Samas on valitsus määranud, et kodanikuühiskonna arengut kavandab Siseministeerium. Täpsemalt koordineerime vabaühendusi toetava poliitika kujundamist ja selleks ettenähtud tegevused on kokku lepitud kodanikuühiskonna arengukavas.

Praegune arengukava kehtib aastani 2020 ja selle kohaselt on meie eesmärk tegutsemisvõimekad kodanikuühendused ja ühiskondlikult aktiivsed elanikud. Selle eesmärgi poole oleme viimase kolme ja poole aastaga pidevalt liikunud. Näiteks on suurenenud vabaühendustele annetamine, vabatahtlikke ja neid kaasavaid organisatsioone väärtustatakse, pidevalt tehakse tööd, et suurendada vabaühenduste rahastamise läbipaistvust ja parandada kaasamist. Eelmisel aastal avaldatud vabaühenduste elujõulisuse indeksi järgi on Eesti kodanikuühiskonna areng võrdluses Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega tipus. Samas on veel pikk tee minna, et saaksime kõik aastaks 2020 seatud eesmärgid täidetuks lugeda, ja järgmise kahe aasta jooksul on veel mitu tegevust ees.

Paraku läheneb 2020. aasta kiirelt ja selleks, et kõik huvitatud pooled saaksid uue eesmärgi ja tegevuste sõnastamisel oma panuse anda, oleme alustanud uue kodanikuühiskonna poliitikadokumendi koostamisega. Aprillis ja mais toimusid seminarid kodanikuühiskonna visiooni, murekohtade ja vajaduste sõnastamiseks. Seminaridel leiti, et aastal 2030 võiks Eestis olla aktiivsed, avatud ja haritud inimesed, kes teavad oma õigusi ja kohustusi. Samuti toodi esile nii digivõimekuse, vabatahtliku tegevuse kui ka rahastuse läbipaistvuse arendamist. Siiski olid need seminarid vaid esimene samm uute eesmärkide, vajaduste ja tegevuste sõnastamisel.

Märksõnaks koosloome

Uue kodanikuühiskonna poliitikadokumendi edukas koostamine ja ühiselt eesmärkide seadmine ei ole vaid ühe ministeeriumi või ainult vabaühenduste huvi ja soov. Kuigi koosloomest on palju räägitud, siis kodanikuühiskonna kujundamine on tõepoolest valdkond, kus ilma koosloometa, ühiselt tegutsemise ja ühiste otsusteta häid tulemusi või tõelist kodanikuühiskonda ei saavuta. Vaid koos saame luua selle, mis meid kõiki kõnetab ja kuhu soovime ühiselt pürgida. Järgmise kahe aasta jooksul ootame kõiki pooli aktiivselt kaasa rääkima, millisena soovitakse näha Eesti kodanikuühiskonda aastal 2025, 2030 või 2035. Tulge ühinege meiega Arvamusfestivalil, maakondades toimuvatel aruteludel või veebis!

Kodanikuühiskonna tuleviku planeerimiseks on kavas

1   August 2018 Osalemine koosloome alal Arvamusfestivalil

Arvamusfestivalil käsitleme kodanikuühiskonna poliitika kujundamist ja valdkonna arendamist ning ootame kõiki huvitatuid kaasa rääkima.

2 August-oktoober 2018 Maakondlikud seminarid

Igas maakonnas toimub vähemalt üks avalik arutelu, sh vähemalt üks arutelu vene keeles. Arutelude eesmärk on igas maakonnas arutada kodanikuühiskonna visiooni aastaks 2030, olemasolevaid probleeme ja võimalikke lahendusi.

3 November 2018 – märts 2019 Üld- ja alaeesmärkide paikapanek

Maakondlike seminaride järel koondatakse saadud teave ja valminud analüüsid esmasteks üld- ja alaeesmärkideks ja uue programmi tegevusteks.

4 Märts 2019 – oktoober 2019 Programmi lõplik koostamine ja kooskõlastamine

2019. aastal valmivad kaks uuringut: “Kodanikuühiskonna arengukava 20152020” mõjuanalüüs ja vabatahtliku tegevuse uuring. Nimetatud uuringuid kasutatakse kodanikuühiskonna programmi koostamise alusena. 2019. aasta vältel toimub sellele lisaks 2018. aastal saadud ettepanekute kooskõlastamine teiste ministeeriumide, vabaühenduste ja partneritega.

5 November–detsember 2019 Programmi tutvustamine

2019. aasta lõpul valmivat programmi tutvustatakse valitsusele, Riigikogule, EKAK ühiskomisjonile ja avalikkusele.

Ilmus Hea Kodaniku ärisektori ja vabakonna koostöö teemalises suvenumbris.