artikkel

Loomisel on sidususe plaan 2022-2023

laine
15. august 2022
Foto:

Värske vabariigi valitsuse tegevusprogrammi üheks eesmärgiks on ühiskonna stabiilsuse tagamine, võimalike konfliktide ennetamine ja tugevad kogukondade vahelised suhted Ukraina kriisi taustal. Selle tagamiseks on koostamisel sidususe plaan 2022-2023.

Plaanil on neli alaeesmärki:

1) ühine info- ja väärtusruum;

2) hooliv ja ühtne riik;

3) kogukondlikkus ja ühtekuuluvustunne;

4) eestikeelne- ja meelne haridus.

Vabaühenduste Liit panustab Siseministeeriumi strateegilise partnerina tegevuste elluviimisse. Kui teie ühing on ka valmis kaasa mõtlema või ka meiega koos tegevusi ellu viima, siis andke märku Tarvole.

Lisainfo:

Tarvo Nurgamaa, tarvo@heakodanik.ee, 528 7910