Uudised

Maanteeamet toetab kodanikualgatuslikke ennetuskampaaniaid

laine uudised-laine
25. jaanuar 2016

Maanteeamet kuulutab välja üleriigilise projektkonkursi, et kaasrahastamise kaudu tõsta elanikkonna liiklusalast ohuteadlikkust ning aktiviseerida kodanikkonda algatama liikluskasvatusega seotud tegevusi.

Liikluskasvatusalase ennetustegevusega seotud projektitaotluste esitamise tähtajad on:

  • 15.03 (projektid, mille tegevused toimuvad perioodil 15.04 kuni 30.11),
  • 15.08 (projektid, mille tegevused toimuvad perioodil 15.09 kuni 30.11),
  • 15.12 (projektid, mille tegevused toimuvad esitamistähtajale järgneva  aasta 15.01 kuni 30.11).

Projektikonkursi eesmärk on aidata kaasa liikluskultuuri paranemisele ja liikluskasvatusalaste kodanikualgatuste kasvule Eestis, leida koostöökontakte nii kodanikuühenduste, seltside kui MTÜ-dega, kaasata kohalikke omavalitsusi liiklusohutusalase teabe levitamisse, leida uusi loomingulisi viise liikluskasvatusalaste tegevuste läbiviimiseks ning lõimida liiklustemaatikat paikkonna ettevõtmistesse.

Edukad projektitaotlused vastavad allpool väljatoodud teemadele ja tingimustele ning aitavad kaasa Eesti Rahvusliku Liiklusohutusprogrammi  ning Maanteeameti liiklusohutusalaste eesmärkide täitmisele; on seotud erinevate sihtrühmade liiklusohutusalase teavitamise, järjepideva liikluskasvatuse tagamiseks tingimuste loomise, haridusasutuste arendustegevuse või liikluskasvatuslike ürituste korraldamisega läbi interaktiivsete tegevuste. Samuti võib raha taotleda omavalitsusse liiklusväljaku rajamiseks.

Maanteeameti liikluskasvatuse osakond ootab kandideerima asutusi, registreeritud MTÜ-sid ja sihtasutusi, FIE-sid, seltsinguid, kohalikke omavalitsusi ja muid organisatsioone (v.a riigiametid).

Projekte toetatakse maksimaalselt 50% ulatuses kogumaksumusest, teise poole projekti liiklusohutus- ja liikluskasvatusalaste tegevuste kulust peab moodustama omafinantseering või lisaks ka kaasfinantseering kolmanda(te)lt osapool(t)elt. Täpsemate teemade, tingimuste ning projekti hindamise kriteeriumitega on võimalik tutvuda siin.

Et oma liikluskasvatuse alane idee edukaks projektiks kirjutada, korraldavad Maanteeameti liikluskasvatajad projektikoolitusi üle Eesti. Õppepäevadel räägime üle liikluskasvatuse projektikonkursi tingimused, analüüsime ja püüame kaasavõetud projektiideed läbi erinevate harjutuste, grupitööde täiustada ning tutvustame koostöövõimalusi Maanteeametiga. Õppepäev on osalejatele tasuta ning ühest asutusest võib osaleda ka kaks projektimeeskonna liiget.

Projektikonkursil osalemiseks  saata vormikohane allkirjastatud taotlus koos projektijuhi CV-ga ning vajadusel täiendavate lisadega (eelarve, kaasfinantseeringut tõendavad dokumendid, projekti kirjeldus ja ajaplaan jms) eesti keeles ühes eksemplaris kas paberkandjal postiga aadressil Pärnu mnt 463a, Tallinn, 10916  või elektrooniliselt allkirjastatuna e-kirja aadressil lk-projekt@mnt.ee. Märksõnana kindlasti märkida LIIKLUSKASVATUSE PROJEKT.

Projekti aruandluse vormi leiate siit.

Projekti kirjutamisel nõustamiseks või lisainfo (nt abikõlbulikud kulud, tegevuste sihipärasus) saamiseks saab pöörduda Maanteeameti liikluskasvatuse spetsialistide poole:

Jõgeva- ja Tartumaa: Reesi Efert reesi.efert@mnt.ee

Põlva- ja Võrumaa: Kerli Leiman kerli.leiman@mnt.ee

Valga- ja Tartumaa: Kai Kuuspalu kai.kuuspalu@mnt.ee

Harjumaa: Eve-Mai Valdna eve-mai.valdna@mnt.ee

Raplamaa: Christina Vallimäe christina.vallimae@mnt.ee

Järva- ja Lääne- Virumaa: Diana Okas diana.okas@mnt.ee

Ida-Virumaa: Katrin Kärner katrin.karner@mnt.ee

Viljandimaa: Sirli Tallo sirli.tallo@mnt.ee

Pärnumaa: Gerli Grünberg gerli.grynberg@mnt.ee

Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa: Solveig Edasi solveig.edasi@mnt.ee