artikkel

Mida kuulata Arvamusfestivalil?

laine
Foto: Anna Markova
Reedest laupäevani toimuva Arvamusfestivali kava on sedavõrd kirju, et võib algajal festivalikülalisel silme eest kirjuks ajada. Noppisime omaltpoolt välja arutelud, mida korraldavad vabaühendused või mis puudutavad kodanikuühiskonnale olulisi teemasid.

VABAÜHENDUSTE LIIT KORRALDAB

Unistus uuest Eestist: noored muudavad maailma

11. august 2017 @ 16.00-17.30

Muutuvas ühiskonnas on üha enam vaja, et ka noored osalevad kodanikuühiskonnas ja aitavad luua neile sobivat maailma. Arutelu toob kokku noored head kodanikud, et inspireerida osalejaid ja mõelda ühiselt välja lahendusi, kuidas oma kogukonnas midagi ära teha. Arutelu eeskõnelejad annavad osalejatele inspiratsiooniks näiteid ja tööriistu, kuidas olla hea kodanik ja tunda, et see pole vaid täiskasvanute maailm, sest ka nemad saavad midagi muuta. Rühmades arutatakse, millisest muutusest osalejad unistavad, mis võib neid takistada, mis julgustab. Üheskoos otsitakse vastuseid küsimustele: mis sind häirib? mida oleks vaja muuta? kuidas seda teha? mida saaksid sina teha, et seda muutust ellu viia?

TÄPSEM INFO

Kuidas seista vastu populismile ja äärmuslusele?

12. august 2017 @ 18.00-19.30

Radikaalsete erakondade ja liikumiste esiletõus on mitmetes Euroopa riikides muutnud oluliselt poliitilist debatti ja seadnud kahtluse alla demokraatliku ühiskonna põhiväärtused. Arutame, mis on populismi esiletõusu põhjused ja kuidas peaksid demokraatlikud ühiskonnad sellele reageerima. Mida on meil õppida Soome, Saksamaa, Prantsusmaa, Poola ja Ungari kogemustest?

TÄPSEM INFO

MUUD ARUTELUD KODANIKUÜHISKONNAST

Kas poliitika on eksperimenteerimiseks?

11. august 2017 @ 12.00-13.30

Arutelu uurib, kuidas tuua avaliku poliitika kujundamisse eksperimenteerivat mõtteviisi. Eesti poliitikakujundamise tüüplahenduseks on lahenduste väljapakkumine koalitsioonilepingus, et siis lubadusi nelja aasta jooksul kindlameelselt ellu viia. Võib-olla saaksime aga katsetades ja mängides luua kodanike jaoks kvaliteetsemaid, nutikamaid ja inimsõbralikumaid lahendusi ja teenuseid? Arutelu otsib vastust küsimustele, kas ja kuidas soodustada poliitikakujundamise katsetuskultuuri ning kuidas luua seejuures legitiimne raamistik ka läbikukkumiseks ja ebaõnnestumiseks?

TÄPSEM INFO

Õmblusteta ühiskond

11. august 2017 @ 17.30-19.00

Eestis on juba palju näiteid sellest, kuidas kogukonnad, avalik võim ja äriettevõtted toimetavad koos loovalt, paindlikult ja heade tulemustega, et lahendada meie ühist elu mõjutavaid probleeme. President Kersti Kaljulaid nimetab sellist õmblusteta ühiskonda tõhusaks ja jõukohaseks 21. sajandi riigikorralduse mudeliks. Kuidas aidata kaasa niisuguste näidete sünnile ja kasvule, hoida ära algatuste hääbumist väsimusest või uppumist bürokraatiasse, samas tagades läbipaistvuse?

TÄPSEM INFO

Kui ise ei tee, siis ei tee keegi. Aga mida, kellele ja miks teha? Kohaliku tasandi globaalsest mõjust.

11. august 2017 @ 18.00-19.30

Kohalik tasand – kodulinn, koduvald või koduküla – on jätkusuutliku arengu katalüsaator. Välismaal räägitakse palju kohaliku tasandi olulisusest suurte, globaalsete eesmärkide saavutamisel. Teisalt on kodus pakilisi probleeme palju, kellel on seda aega ja raha maailma pärast muretsemiseks. Kas saaks hundid söönuks ja lambad terveks mõistliku hinna eest? Et majandus õitseks, kliima muutuks vähem, inimesed oleksid õnnelikud nii Arukülas kui ka Aafrikas. Kas suurelt mõtlemine on naiivne? Arutelus analüüsime häid, hulle ja mõtlemapanevaid praktikaid meilt ja mujalt.

TÄPSEM INFO

Eesti protestikultuur: õppetunnid ja näpunäited

11. august 2017 @ 18:00-19:30

Kas te mäletate Reidi tee proteste? 8. mai liikumist? Prussakovi-nimelist rattaühingut? Eestlasi nimetatakse aeglasteks ja rahulikeks tüüpideks, aga tänavapoliitika ajalugu on ka siinkandis pikk ja kuulsusrikas. Kogume kokku viimase aastakümne olulisemad protestiliikumised ja küsime: miks on vaja radikaalset poliitikat? Mis vahe on kodanikuallumatusel ja direct action’il? Mida tehti õigesti? Mida õpiti tulevikuks? Mille vastu peaks täna kära tõstma?

Millised algatused teevad ilma 2018. aastal?

12. august 2017 @ 11.00-12.30

Eesti vabaühenduste maastik on põnev ja kirju: igal aastal tekib uusi algatusi, mis adresseerivad ühiskondlikke probleeme uuel moel. Kes aga on need tulevikutegijad? Mis probleeme nad lahendavad? Millised on nende ambitsioonid? Mida nad juba teinud on? Millist abi nad vajaksid? Teie ette tulevad kuus uut ühiskondlikku algatust, mis asuvad tulevikus tegema suuri tegusid – ning pakuvad võimaluse endaga kaasa mõelda ja arutada! Tule tee tutvust, millega tegelevad ühiskondlikud algatused: teema, millega enamik meist igapäevaselt kokku ei puutu.

TÄPSEM INFO

Kiiremini, kõrgemale, tugevamini – aga targemalt? Sport eluoskuste arendajana.

12. august 2017 @ 12:00-13:15

SPIN-programm on aasta vabaühenduseks valitud jalgpallil põhinev arenguprogramm noortele. Arvamusfestivalil mängitakse koos huvilistega läbi üks SPINi eluoskuste sessioon, mille käigus õpitakse sportliku tegevuse kaudu sotsiaalseid oskusi, näiteks meeskonnatööd ja enesejuhtimist. Järgneb arutelu spordi rollist ja võimalikest kasutusviisidest ühiskonna turvalisuse ja sidususe suurendamisel.

TÄPSEM INFO

Poliitiline eksperiment: kas kodanikuühiskonna meetodid töötavad?

12. august 2017 @ 16.00-17.30

Arutelu eesmärk on tõstatada kodanikuühiskonna kaasamise kui poliitilise eksperimendi küsimus reaalse kogemuse näitel. Arutelu on suunatud eelkõige vabaühendustele, kes kasutavad osalusdemokraatia võimalusi seadusloomes osalemiseks ja poliitiliste otsuste mõjutamiseks. Vestlus toetub MTÜ Loomuse kolmeaastasele kogemusele karusloomafarmide keelustamisest Eestis ja uurib, kas Eesti on ka reaalselt ja praktiliselt valmis osalusdemokraatiaks. Küsime, mil määral on võimalik arvestada rahva arvamusega ja millised on võimalikud tulevikustsenaariumid. Kas näiline kaasamine ohustab demokraatiat? Kas kodanikuühiskonna rahulikke meetodeid kasutades üldse saab loomi aidata?

TÄPSEM INFO

LIIKMETE KORRALDATUD ARUTELUD

Miks eestlane kardab feminismi?

11. august 2017 @ 16.00-17.30

Soostereotüüpidel on kahjulik mõju naise elule ja karjäärile. Kuidas viia see sõnum naiseni? Keskendume arutelus sellele, kuidas naist ühiskonnas vaadatakse ja nähakse. Kui palju nõudmisi, keelde ja käske naisele esitatakse? Mille eest mõistetakse naist hukka ja mida kiidetakse heaks? Ja kuidas need ootused piiravad naise eneseteostust. Otsime võimalusi feminismi kandepinna laiendamiseks Eestis, sest võrdõiguslik ühiskond on õnnelik ühiskond.

TÄPSEM INFO

Meil aiaäärne tänavas, kui kaitstud oled sa?

11. august 2017 @ 16.00-17.30

Arutelu keskmes on Eesti kaitsevõimekus, selle arendamine ning koostöö NATO ja ELiga. Küsime, mida saaks Eesti kaitsevõime parandamiseks ise ära teha ning mis küsimustes plaanime teha koostööd NATO liitlastega. Arutame koos publikuga, milline mõju on liitlasvägede kohalolul. Samuti uurime, kuhu üritab EL julgeolekualast koostööd suunata Eesti eesistumise ajal.

TÄPSEM INFO

Kuidas Google ja Tesla ühiskonna korda teeksid?

11. august 2017 @ 18:00-19:30

Tehnoloogilist mõtlemist on seni ühiskondlike probleemide lahendamisse kaasatud vähe: kuidas disainida (avalikke) teenuseid, kuidas kasutada suuri andmehulki, milliseid tugiteenuseid saaks pakkuda tehnoloogiliselt. Maailmas on tehnoloogia kaasamine sarnaste teemade puhul tõusutrendis: kasvavad liikumised nagu Data for Good, Social Good Tech, otsingudroonid, videolahendused sotsiaalhoolekandesüsteemile jpm. Kuidas neid arenguid Eesti ühiskonna hüvanguks kasutada? Millised on ohud ja võimalused?

TÄPSEM INFO

Hans Roslingi jalajälgedes – kui palju me maailma kohta ei tea?

12. august 2017 @ 12.00-13.30

“Statistika „Jedi master“ Hans Rosling näitas faktide abil, et maailm ei olegi nii õudne koht kui tundub. Globaalsetest mustritest ei teata palju. Küsimustele „Kui suur osa maailma naistest on käinud koolis?“ või „Kas äärmusliku vaesuse määr maailmas on tõusnud või langenud?“ pakkus keskmine šimpans rohkem õigeid vastuseid kui keskmine rootslane. Kas Eestis ollakse maailma asjades targemad? Mida me teame trendidest väljaspool Euroopat? Inimkatsed ja maailmakohvikus istumine annavad vastused!

TÄPSEM INFO

Inimesed söönud, loodus terve – millist põllumajandust vajame?

12. august 2017 @ 12.00-13.30

ELi Nõukogu eesistujana on Eestil oluline roll ELi ühise põllumajanduspoliitika tulevikudebattide vedamisel. Kuidas peaks katma eurooplaste toidulaua? Milline põllumajandus on jätkusuutlik nii majanduslikult kui ka ökoloogiliselt? Vaatame üheskoos otsa Eesti ja Euroopa põllumajanduse hetkeseisule ja tulevikuvisioonidele: kas vajame ühises põllumajanduses olulist muutust või piisab “peenhäälestusest”?

TÄPSEM INFO

Koolikeskkond 2017: meepott poliitikutele?

12. august 2017 @ 16.00-17.00

Arutelu eesmärk on arendada avalikku debatti teemal, kuidas peaks koolikeskkond olema valimiste raames reguleeritud. Esimest korda on valimistel võimalik osaleda ka 16- ja 17-aastastel noortel, mistõttu on koolid suurema tähelepanu all. Arutatakse, kuidas tagada olukord “hundid söönud ja lambad terved“ ehk tuua noorteni vajalik info, samas tagades koolide apoliitilisus. Kuulama ja kaasa arutlema on oodatud kõik huvilised, nii lapsevanemad, noored, poliitikud, koolijuhid kui ka kõik teised, keda teema paelub.

TÄPSEM INFO

Kas Setomaa ja Põhja-Ghana savanniküla päästavad idufirmad või tikitud linikud?

12. august 2017 @ 16.30-18.00

Keskustest kaugel asuvate kogukondade probleemiks nii Lõuna-Eestis kui ka Põhja-Ghanas on ääremaastumine ja koos sellega süvenev vaesus. Kelle võimuses on seda peatada? Üks jätkusuutliku kogukonna aluseid on väärikas sissetulek. Millist ettevõtlust need piirkonnad vajavad? Kas mõni idufirma päästab kogukonna või tuleb jääda traditsiooniliste oskuste ja ressursside juurde? Mis takistab kohalikku ettevõtlust? Kas ettevõtlikkust saab kogukonda importida või peavad lahendused kasvama välja kogukonna enda seest?

TÄPSEM INFO

Veganism: a self-restricted or a healthy diet?

12. august 2017 @ 13.00-14.30

Veganism is growing in popularity both globally and in Estonia but opinions about the healthfulness of vegan diets vary to the extreme between specialists and countries. Overseas in Finland and Sweden, veganism in considered appropriate throughout all stages of life and the national nutritional guidelines give advice on balanced nutrition for vegans. Estonian nutritional guidelines, on the other hand, regard veganism as a self-restricted diet that will lead to long-term health complications. What does the science tell? Should vegans be supported and how?

TÄPSEM INFO

Under the palm tree

12. august 2017 @ 14.45-16.15

Palm oil is one of the most used and consumed vegetable oils that is found in approximately 40-50% of household products and fuel in many developed countries including Estonia. Palm oil can be present in a wide variety of products, including baked goods, confectionery, shampoo, cosmetics, cleaning agents, washing detergents and toothpaste. The truth, however, is that palm oil industry is linked to issues such as deforestation, habitat degradation, climate change, animal cruelty and indigenous rights abuses in the countries where it is produced. Let’s talk about the real life under the palm tree but also let’s look at the solutions: how can we make good palm oil? How can we produce, supply and consume without damaging the environment and abusing people’s rights? What is the role of the producers? What can Estonian supermarkets do? With the stories, facts, research and practices from Finland and Estonia, we will engage the participants to think about their choices and consumption patterns to reduce poverty and contribute to economic sustainability also for the farmers and producers in the Global South. The discussion takes place within a pan-European project “Supply Cha!nge. Let’s Make Supermarkets Fair” that is funded by the European Commission and the Republic of Estonian Ministry of Foreign Affairs development and humanitarian aid resources. The contents of the discussion are the sole responsibility of NGO Mondo and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

MORE INFORMATION