artikkel

Miks on vaja demokraatiat arendada?

laine
Foto:

72% maailma elanikkonnast ehk 5,7 miljardit inimest elavad praegu autokraatlikes riikides*. Demokraatia, mille võidukäik näis veel natuke aega tagasi paratamatu, on tänaseks jäänud vähemusse ja hakanud hoopis langema. Demokraatlikus riigis elamine pole enam norm, vaid sellega kaasneb nüüd vastutus demokraatia enda tuleviku eest maailmas. Piltlikult – iga eestlane demokraatliku riigi kodanikuna vastutab proportsionaalselt palju suuremal määral demokraatia käekäigu eest tervikuna.

Aga mida see tähendab – vastutada demokraatia käekäigu eest? Demokraatias, nagu palju muugi puhul, on paigalseis tegelikult taandareng. See vastutus ei seisne lihtsalt olemasoleva muutumatuna hoidmises, vaid et vastutus demokraatia püsimise eest tähendab tegelikult vastutust selle arendamise eest.

Seetõttu on DD sihtasutus võtnud oma eesmärgiks demokraatia arendamise seal, kus demokraatia veel on. Alustades Eestist, kuid tuues kokku tugevamaid demokraatiaid kogu Läänemere piirkonnast. Uskudes, et kui demokraatiad hoiavad kokku ja toetavad üksteist, on areng realistlikum siht.

Sel eesmärgil on DD võtnud sihiks tuua kokku Läänemere piirkonna demokraatlikud riigid, nende teadusasutused, vabaühendused ja muud demokraatiaga tegelevad organisatsioonid ning koos mõelda, mida saaks teha, et meie enda demokraatiad oleksid päriselt hoopis samm-sammult tugevamad. Selleks korraldab DD oma demokraatiakeskusega 8. septembril PROTO avastustehases Demokraatia Sauna nimelist konverentsi. Sündmusel kaardistatakse Läänemere riikide demokraatia arendamise ökosüsteeme ja käivitatakse rahvusvaheline koalitsioon, mille eesmärgiks on sellist koostööd alaliselt toimimas hoida ja kasvatada.

Konverentsil esineb Euroopa Parlamendi saadik Marina Kaljurand ning päeva arutelusid juhib nimekas Norra demokraatia arendaja Evan Wilson. Konverentsil avaneb osalejatel võimalus osaleda akvaariumi stiilis “saunades” ning ühtlasi kaardistatakse töötoas mõjusaid sekkumispunkte demokraatliku süsteemi arendamiseks. Peale põhiprogrammi algab algusega kell 19:00 Iglupargis järel-saun, kus huvilistel on võimalik vestelda ka päris saunalaval.

Konverents toimub AVP tippkohtumise (Open Government Partnership Global Summit) kõrvalüritusena ja kohale on oodatud huvitatud osapooli Eestist, Soomest, Rootsist, Poolast, Lätist, Leedust, Saksamaalt ja Norrast. Piletid on müügil siin.

Projekti rahastab Norra toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.


* Allikas