artikkel

Mina vabatahtlikuks Eesti vabaühenduses? Jah palun

laine
Mita Biswas 9. september 2019
Foto: erakogu

Hiljuti Eestisse kolinud Mita Biswas jagab oma kogemusi uues ühiskonnas vabatahtliku tegevuse otsingutest.

Peale uude kohta kolimist ja siin mõne kuu veetmist jõudis tegelikkus pärale. Tundsin, et see kõik on kuidagi lämmatav – mul ei olnud siin tööd, peret ega sõpru. Ma ei mõistnud kohalikku keelt ja tundsin ennast võõrkehana. 

Kuidagi suutsin end siiski kokku võtta ja osalesin ühel koolitusel. See andis enesekindlust ja aitas aru saada, et on veel mitmeid minusuguseid, kes seisavad silmitsi samade väljakutsetega. Hakkasin andma välismaalastele vabatahtlikult inglise keele tunde. Paljud vajasud sellist abi. Minus kasvas tunne, et saaksin siinsete inimeste aitamiseks paljugi ära teha, kuna mul on oskuseid ja teadmisi, mis võiksid kasuks tulla.

Hakkasin otsima kohalikke vabaühendusi, kuhu saaksin vabatahtlikuks minna. Interneti avarustes tuulates kasvas aga ka minu segadus. Info hulk on meeletu ja ma ei saanud aru, mida teha, kust alustada, kelle poole küsimustega pöörduda.  

Teekond Eesti vabaühenduses vabatahtlikuks hakkamiseni on mulle palju õpetanud. Taaskord saan oma kogemustega olla abiks teistele, kes end samast olukorrast leiavad. Teen seetõttu mõned soovitused välismaalastele, kes tahaksid hakata vabatahtlikuks ja ka ühendustele, kellele välismaalased suureks abiks saaksid olla.  

1. Enne vabatahtlike organisatsiooniga liitmist tasub korraldada töötuba või nõustamissessioon. Oluline on anda suunised ja infot ühenduse kohta, kuhu vabatahtlik panustama hakkab. Kui info ühenduse kohta on aegsasti tagatud, võib ühendus saada endale eluaegse motiveeritud vabatahtliku. Juba tegusad vabatahtlikud saavad siin kindlasti abiks olla. Vabatahtlik peaks omaltpoolt tulema kohtumisele juba ettevalmistatud küsimustega ühenduse ja selle tegevuste kohta. Nii hoiab kokku kõigi aega.

2. Varu aega. Eestis on tuhandeid ühendusi, kuid ei ole ühte andmebaasi, mis annaks ühendustest ja nende tegevusest selge ülevaate. Seega on vaja panustada aega veebis surfamisele või küsida teistelt välismaalastelt, kes Eestis elavad. Eestis elavate välismaalaste seas on palju, neid kes juba tegutsevad mõnes ühenduses vabatahtlikuna. Nad on kindlasti kõik valmis hea meelega oma lugusid jagama.  

3. Paljudel ühendustel on küll selged kriteeriumid, mille alusel vabatahtlikke kaasatakse, kuid neid pole kusagil selgelt väljendatud. Selliste kriteeriumite täpsustamine aitab kaasa nii ühenduse kui vabatahtliku arengule. Ka vabatahtlikutel tasub omaltpoolt täpselt läbi mõelda, mida neil on pakkuda ning kuidas nad saavad abiks olla.

4. Ühendustel tasub pidevalt uuendada oma projektide ja tegevuste kirjeldust või neid vabatahtlikele tutvustada. See aitab leida alati päevakohast informatsiooni ning tagab vabatahtlikele võimaluse panustada just neisse algatustesse, millest huvitatud ollakse.

Ma tunnen ennast väga tihti välismaalasena võõras riigis. Suurim väljakutse on enesekindluse puudumine, kuidas olla kasulik ka ilma Eesti keelt oskamata. Ühes kohalikus vabaühenduses vabatahtlikuna panustamine aitab just sellist kindlustunnet saavutada. Ei tasu ka heituda, kui ühendustele kirjutades ei saa koheselt vastuseid. Tasub edasi proovida.  

Mul oli võimalus olla osaks ühest algatusest, kus sain aru, kui palju väljakutseid ja kui vähe aega ning abikäsi vabaühendustel on. See on kohalike vabaühenduste tegelikkuse ja abi kulub igati ära. Ühendused peavad pidevalt silmas pidama eri inimeste, rahastajate, ametnike ja teiste ootusi, soove ühendustele. Nende ootuste vahel manööverdamine võib olla ühenduse meeskonnale väsitav. Meie, vabatahtlikud, saame aidata.  

Eesti vabaühendustes olen alati kohanud väga toetavaid ja sooje inimesi, kes on mind sellel teekonnal aidanud. Vabatahtlikuna panustamise suur lisaväärtus on ilusate inimestega kohtumine. Teekond sobiva ühenduse leidmiseni võib olla mõneti konarlik, aga see tasub end ära. Aidates edendada kohalikku vabakonda, saad ka ise osaks kogukonnast.

Vabaühenduste Liit ja Eesti Külaliikumine Kodukant on edendamas vabatahtliku tegevust uussisserändajate seas. Tegevusi rahastavad Siseministeerium ja Euroopa Sotsiaalfond.