Uudised

Mitmekesisuse kokkuleppega liitus rekordarv organisatsioone

laine uudised-laine
25. aprill 2022

20. aprillil liitus 24 uut organisatsiooni mitmekesisuse kokkuleppega.

Pidulikul allkirjastamisüritusel kinnitasid oma pühendumust Coolbet, eCartic Industries, Inchcape Motors Estonia, Interconnect Product Assembly, Keskkonnaministeerium, Koeru Hooldekeskus, Lantmännen Unibake Estonia, Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, Starship Technologies, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Viimsi vallavalitsus ja hallatavad asutused: Viimsi, Haabneeme, Randvere ja Püünsi kool, Viimsi muusikakool ja kunstikool, Prangli põhikool ja rahvamaja, MLA Viimsi Lasteaiad, Viimsi noortekeskus, raamatukogu ning hoolekandekeskus.

Viimsi abivallavanema Katrin Markii sõnul näevad nad mitmekesisuse kokkuleppes võimalust siduda vald ühiste väärtustega tervikuks. “Viimsi valla asutustes töötab ligemale 700 spetsialisti, kes pingutavad igapäevaselt selle nimel, et Viimsist kujuneks mõnusaim elukeskkond, kus kõigil, sõltumata east, soost, rahvusest või kultuurilisest taustast, on hea ning turvaline elada. Mitmekesisuse kokkulepe võtab meie jaoks kokku kõik need väärtused, millesse me usume, ja sõnastab sihi sellele, kuidas me tahame vallas tervikuna täna ja edaspidi tegutseda,” lisab Markii.

Mitmekesisuse kokkulepe on vabatahtlik lepe, millega liitudes kinnitab ettevõte, vabaühendus või avaliku sektori organisatsioon, et austab inimeste mitmekesisust ja väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, klientide kui koostööpartnerite seas. Liituvad organisatsioonid teavad, et mitmekesisem töötajaskond ja kaasav inimkeskne juhtimine toovad kasu nii organisatsioonile kui kõigile seal töötavatele inimestele. 

“Tartu Ülikooli otsus mitmekesisuse kokkuleppega liituda tuli kergelt, sest selle põhimõtted kõnetavad meid – oleme üks suuremaid ja mitmekesisema liikmeskonnaga organisatsioone Eestis ning tegutseme igapäevaselt selle nimel, et tagada oma liikmeskonnale hea õpi- ja töökeskkond. Mitmekesisuse leppega liitumine aitab meie püüdlusi veel nähtavamaks teha,” selgitas kokkuleppega liitumist ülikooli akadeemiline sekretär Tõnis Karki.

Koos uute liitujatega, keda on tänavu kevadel rekordarv, kuulub Eesti mitmekesisuse kokkuleppe võrgustikku 172 tööandjat, keda toob kokku ühine huvi erinevusi austava töökultuuri ja mitmekesiste kogemuste toel saavutatud edu vastu. Kõik võrgustiku liikmed saavad omavahel jagada mitmekesisuse juhtimise kogemusi ja ühiselt edendada ühiskonnas võrdset kohtlemist.

Mitmekesisuse kokkulepe sai Eestis alguse 2012. aastal ja sarnased mitmekesisuse võrgustikud toimivad 26 Euroopa riigis. Eestis koordineerib kokkuleppega seotud tegevusi Eesti Inimõiguste Keskus.