Uudised

Mondo ja Unesco ootavad ideid võõrahirmu vähendavatele õppemeetoditele

laine uudised-laine
30. november 2015

Mondo ja Unesco Eesti rahvuslik komisjon korraldavad koos konkursi õppemeetoditele, millega vähendada klassiruumis võõrahirmu ning õpilastes inimlike väärtuste ja avatud hoiakute kujunemist toetada. Ideid saab saata kuni 18. jaanuarini.

Konkursile oodatakse osalema kõiki huvilisi: õpetajaid, üliõpilasi, noorsootöötajaid jt. Esitada võib tunni- ja töökavasid, töölehti, esitlusi või muid tunnis kasutatavaid materjale, mis teemat mõista ja avada aitavad. Materjalid võivad olla loodud eri kooliastmetele.

David Vseviov

Konkursi patroon on David Vseviov.

Konkursile on oodatud tööd, mis:

  • on tunnis praktiliselt kasutatavad ja toetavad riiklikus õppekavas seatud eesmärke;
  • aitavad õpilasel teadvustada enda väärtusi ning hoiakuid ja toetavad inimlike väärtuste arendamist ning avatud hoiakute kujunemist õpilases;
  • toetavad ainetevahelist lõimingut ja IKT vahendite kasutamist.

 

Konkursil osalemiseks tuleb metoodiline materjal saata hiljemalt 18. jaanuariks 2016. a aadressile maailmaharidus@mondo.org.ee. Esitada võib ka mitu tööd, sel juhul peaks aga kirjas täpsustama, kas tegemist on koos või lahus käivate materjalidega. Esitatud tööd avaldatakse portaalis www.maailmakool.ee ja Maailmakooli Facebooki lehel. 

Töid hindab ekspertgrupp, kuhu kuuluvad MTÜ Mondo, UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni, Tartu Ülikooli eetikakeskuse, Innove ja Tallinna ülikooli esindajad ning ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajad.

Hindamisel arvestatakse:

  • töö vastavust teemale ja sobitumist Eesti konteksti;
  • töö kasutatavust koolitunnis;
  • loomingulisust ning ideede uudsust;
  • head tagasisidet õpilastelt;
  • keelelist ja vormistuslikku korrektsust.

Hindamisele esitatavad tööd ei tohi olla varem avaldatud, töödes kasutatavad materjalid peavad olema viidatud. Autoriõiguste rikkumise korral vastutab töö esitaja. Töö esitamisega annab autor MTÜ Mondole õiguse avaldada töö Maailmakooli portaalis. 

Ekspertgrupp valib konkursile esitatud tööde seast välja kolm parimat, mille autoritele on auhinnaks kinkekaardid väärtusega 100 €. Konkursi lõpetab temaatiline loovseminar 12. veebruaril, kuhu on oodatud kõik võistlusel osalejad ja kus autasustatakse parimaid.

Lisainfo: maailmaharidus@mondo.org.ee

Metoodikavõistlust rahastavad Eesti välisministeerium arengukoostööks ette nähtud vahenditest ning Haridus- ja teadusministeerium.