artikkel

Mondo juhatuse liige Triinu Ossinovski: professionaalne meeskond ja tugevad kohalikud partnerid on mõjusa humanitaarabi tegemise eelduseks  

laine
Foto:

Aasta alguses sai Mondo, Eesti Pagulasabi ja Ukraina kultuurikeskuse ühiskampaania „Ukraina heaks!“ kodanikuühiskonna aasta algatuse tunnustuse. Vestlesime kampaania ühe osapoole, Mondo juhatuse liikme Triinu Ossinovskiga Mondo tegemistest Ukrainas.  

Mis on olnud Mondo kõige suuremad saavutused arengukoostöö valdkonnas?  

Mondo on üks vanimaid ja praeguseks ka üks suurimaid arengukoostöö- ja humanitaarabiorganisatsioone Eestis. Organisatsiooni vaatest on kindlasti suur saavutus, et väike, mingis mõttes õhinapõhiselt, kuid professionaalide poolt alustatud organisatsioon on kasvanud nii suureks ja jätkusuutlikuks. Meil on üle 30 töötaja, oleme tänaseks registreeritud ka Ukrainas ja Ugandas.  

Arengukoostöö vaatest on kindlasti märkimisväärne Mondo tegevuste ulatus – töötame keskkonna teemadest naiste võimestamise ja hariduse toetamiseni 12 riigis juba 15 aastat ja näeme väga selgelt oma tegevuste mõju kogukondades, kus töötame. See jätkusuutlikkus ja mõju, mida oma tööga saavutame ongi kõige suurem saavutus. 

Mida tähendas Mondo jaoks kampaania „Ukraina heaks“, mis sai kodanikuühiskonna aasta algatuse tiitli?   

Kampaania sündis juba 2014. aastal, kui algas Ukraina-Venemaa sõda. Olime siis organisatsioonina teistsugused kui täna ja ka kogutud annetuste maht oli tagasihoidlikum. Küll aga andis kampaania juba siis Eesti inimestele võimaluse ukrainlasi toetada.  

2022. aasta alguses uuendasime lehel infot ja planeerisime uut kampaaniat, sest nägime kui keeruliseks oli muutunud olukord Ida-Ukrainas. Kui 24. veebruaril algas täiemahuline sõda, siis juba 26. veebruaril oli Vabaduse väljakul suur kogunemine Ukraina toetuseks, kus olid „Ukraina heaks!“ logod ja annetusnumbrid väljas. Me jooksime küll selle ürituse eel ajaga võidu, aga hästi tore oli see, et kõik korraldajad ja partnerid soovisid meid kaasata ning  toetasid meie kampaania levimist. 

Me kogume „Ukraina heaks!“ platvormil Pagulasabiga koos raha, kuid me ei tee Ukrainas sisulist koostööd ega ka kogu annetusi ühele kontole, küll aga on meil sama eesmärk aidata sõjas kannatada saanud inimesi. Ühine kampaania on aidanud hoida Ukrainas toimuvat ka kõik need aastad Eestis meeles. 

Kui räägime pikemaajalisest koostööst, siis kuidas te oma koostööpartnerid olete valinud? Kas teil on oma põhimõtted, mille alusel koostööd teete?  

Koostööpartnerite valimisel juhindume oma strateegiast, põhikirjast ja erinevatest sisedokumentidest, kus oleme ära kirjeldanud, mis alustel ja milliseid partnereid me soosime. 

Mondo tegevuse üks eesmärke on partnerriikide kodanikuühiskondi tugevdada ja üks viise selleks on kohalikke organisatsioonide võimestada. Seda saame teha läbi koostöö. Uus partner võib olla ka väike või noor, aga peame nägema neis väga tugevat potentsiaali ja juhtimist.  

Näiteks meie kõige pikaajalisem partner Ukrainas – Vostok SOS. Mondo oli üks esimesi Lääne organisatsioone, kes töötas 2014. aastal koos pisikese Vostok SOSiga. Tänaseks on nad kasvanud enam kui saja liikmega tunnustatud humanitaarabiorganisatsiooniks Ukrainas. Sellist arengut on kõrvalt imeline jälgida ning elame nende tegemistele innukalt kaasa.  

Meil on ka partnereid, kes on meist suuremad, näiteks Soome suurim arengukoostöö organisatsioon Soome Kirikuabi või Norra Pagulasabi, kellega oleme töötanud Keenias, Ugandas, Jordaanias ja Süürias. Nende programmid on väga suured ning sisemised struktuurid hästi välja arendatud, neilt õpime iga koostööga ise juurde.  

Kuidas te teate, kes on usaldusväärne?  

Arengukoostöö vaates väärtustab Mondo pikaaegseid partnerlusi – me ei vaheta naljalt partnereid ja eelistame sihtriike, kus oleme juba võrgustiku üles ehitanud. Seda muidugi vajaduspõhisust hinnates. Uute partneritega alustame alati väiksemas mahus pilootprojektist, teeme monitooringuvisiite, hindame mõju ning kontrollime põhjalikult kuludokumente. Ka kõigi partnerite tegevused Mondoga on auditeeritud. Oleme üles ehitanud järjepidevad mitmeastmelise kontrolli süsteemid. Mondo Ukraina tiimis on kohalik raamatupidaja ning uurime organisatsiooni tausta ja võimalikke tegelikke kasusaajaid.  

Eelmisest aastast on Mondo veebis võimalik partnerite kohta ka inglise ja ukraina keeles kaebus esitada. Oleme avanud spetsiaalse kaebuste esitamise vormi juhuks kui keegi märkab meie partneri kohta midagi kahtlast, siis ta saab meile kui rahastajale sellest teada anda. 

Mis Mondo jaoks 2022. aasta 24. veebruaril muutus?  

2014. aastast oleme töötanud Ida-Ukrainas sõjas kannatanud inimestega, toetanud laste ja täiskasvanute vaimset tervist ning haridusvõrku alates õppemeetoditest lõpetades koolide rekonstrueerimisega. Nägime, et olukord Ida-Ukrainas oli juba siis äärmiselt keeruline ja mahajäämus suur. Mondo fookus oli arengukoostööl, mitte kiireloomulisel asjadepõhisel humanitaarabil.  

Siis tuli 24. veebruar ja mõtlesime, no kuidas me siis ei paku humanitaarabi! Mondo strateegia muidu ütleb, et Mondo kiireloomulist asjadepõhist humanitaarabi ei paku. Erakordsed ajad eeldasid ka strateegia raamist üle kasvamist. Meie partner Vostok SOS hakkas kohe ehitama üles võrgustikku, evakueerima Ida-Ukrainast inimesi, viima toidu-, hügieeni- ja meditsiiniabi Ida-Ukrainasse. Paari esimese kuu jooksul oli kohalik turg osaliselt kokku kukkunud ja riigis oli täielik kaos – paljusid toiduaineid poodides polnud ja mis oli, oli ebanormaalse hinnaga. Nägime, et partner Vostok SOS saab abi abivajajateni viia, kuid mitte Ukrainast ühekaupa vajalikus koguses toitu kokku osta. See pidi olema meie rida – panime Eestist ja vajadusel Euroopast ostetud vajamineva toidu- ja hügieeniabi kokku ning saatsime partneri lattu Ukrainas, kes selle siis Ukrainas abivajajateni viis. Kuu peale täiemahulise sõja algust võtsime tööle ka logistiku. Sellega töö lõpetasime juunikuus, kui Ukraina turg taas toimis ning kaupa oli mõjusam soetada siseturult.  

Ukraina sõda näitas taaskord, et Mondo meeskond on professionaalne ja navigeerib kriiside maastikul väga hästi. Meeskond koos usaldusväärsete partneritega on hästi olulised, et mõjusalt abi anda.  

Millega praegu Ukrainas tegelete?  

Täna keskendume Ukrainas sisepagulaste toetamisele, vaimse tervise teemadele ning haridusvõrgu ülesehitamisele. Pakume ka integratsiooni- ja ettevõtluskoolitusi Ida-Ukrainast pärit naistele, kes on pidanud olude sunnil Lääne-Ukrainasse ümber asuma. 

Ukraina haridus vajab praegu väga suurt tuge. Paljud koolid ei tööta füüsiliselt, vaid veebis, paljud lapsed ja õpetajad asuvad Euroopas või erinevates Ukraina piirkondades. ÜRO erinevad raportid toovad välja, et üks peamisi kitsaskohti on õpetajate madal digipädevus ja vahendite puudus. Mondol on väga tugev digipädevuste programm ja kogemus Ukraina hariduse toetamisel, nii et toetame õpetajaid koolituste ja vahenditega.  

Teine suur teema hariduse juures on õpilaste ja õpetajate vaimne tervis. Aitame koolidesse spetsiaalse väljaõppega psühholooge kiirendatud korras koolitada.  

Haridusvaldkonnale lisaks pakume koostöös kohaliku partneriga Sincere Heart psühholoogilist konsultatsiooni inimestele ning mitme teise partneriga ka erinevates formaatides vaimse tervise tuge lastele ja noorukitele. Suvel toetame ka vaimsele tervisele keskenduvaid lastelaagreid. Lisaks jätkuvad ka toimetuleku ja ettevõtluskoolitused sisepagulastest naistele ning loomulikult kodude taastamine deokupeeritud aladel ja ka varasema rindejoone lähedal.  

Kuidas te valisite, mida toetate ja millega tegelete?  

Mondo peamised sihtrühmad on naised ja lapsed ning tegevustena toetame haridust ja naiste toimetulekut. Siia alla käib ka vaimse tervise toetamine. Humanitaarabi maailmas räägitakse klastritest ja meie fookuses on hariduse-, tervise- ning toimetuleku klaster.  

Valime tihti just need sihtrühmad, kes jäävad muidu tähelepanuta. Näiteks infrastruktuuri ülesehitamise puhul tegutseme just nendes külades, mis olid juba enne sõda äärmises vaesuses. Me ei räägi siin uhkest renoveerimisest, vaid tõesti akendest, ustest, katustest, et inimesed saaksid võimalikult kiiresti kodudesse naasta.  

Mis on suurimad väljakutsed või takistused, mis on teil tekkinud?  

Hariduses ja tervishoius tegutsemiseks tuleb riigiga koostööd teha – on vaja lubasid, kinnituskirju ja koostööd. See ongi loogiline, sest paralleelsüsteeme pole mõistlik luua.  

Aga akuutses sõjas lähevad arusaadavalt riigi ressursid sõjapidamisele ja reeglina võetakse raha just haridusest ära. Haridusvaldkond on kulukas ja võib tunduda, et sellest 20% ära võtta pole midagi, aga reaalsuses muudab see palju. Varasemad konfliktid, näiteks Süüria sõda, on näidanud, et koolist eemale jäänud lapsi on raske formaalharidusse tagasi tuua ja sama lugu on õpetajatega. Laste puhul tähendab see potentsiaalselt kaotatud põlvkonda. See pole ka täna Ukrainas ulme – juba räägitakse kümnetest tuhandetest lastest, kes on sõja ajal koolist kadunud. Täpset ülevaadet pole kellelgi. Meie jaoks ongi väljakutse haridussektorit toetada nii, et iga laps saaks ka selles keerulises olukorras haridust omandada.  

Kusjuures, sõda Ukrainas on põhjustanud kriisi, millesugust maailm ei ole varem näinud. Kõik varasemad suured humanitaarkriisid on toimunud riikides, kus riigisüsteem on kokku kukkunud või on olnud väga puudulik. Veidi muretsesime, et humanitaarabisektor ei suuda kohaneda ja hakkab oma suure abirahaga ehitama paralleelsüsteeme. Pikaaegne töö humanitaarvaldkonnas ja Ukrainas on Mondot selles mõttes aidanud, et teame, kus ja kuidas riigiga suhelda.  

Kuna täna on meil ka neli ukrainlannat Kiievi kontoris tööl, siis suuri takistusi või väljakutseid oleme suutnud nii nende põhjalike teadmiste, tunnetuse kui ka Mondo pikaaegse kogemuse pealt vältida ning ennetada.  

*Fotol Mondo Ukraina tiim Kiievi kontoris, Triinu Ossinovski vasakult esimene.