Uudised

Muuda oma kool sallivamaks

laine uudised-laine
30. oktoober 2017
Eesti Õpilasesinduste Liidu projekt Salliv Kool on avanud projektikonkurssi “Sallivus meie ümber”, millega saab iga kooliõpilane muuta enda kooli sallivamaks. 

Projekti sihtgrupiks on kõik Eestis õppivad üld-, eri- ja kutsehariduskooli noored. Lisaks ka nendega igapäevaselt kokkupuutuvad õpetajad. Käsitleme kooli kui tervikut ehk kõiki seal tegutsevaid inimesi. Projektikonkursiga soovime juhtida tähelepanu koolikiusamise temaatikale – probleemile, mis pole täna kuhugi kadunud. Projektiga ei keskenduta niivõrd füüsilisele vägivallale, vaid ka ideaalse koolikeskkonna loomisele. Soovime läbi projekti teadvustada õpilastele, et parima hariduse saab koolis, kus valitseb harmooniline tasakaal. Soovime panustada ning aidata õpilas- ja õpetajasõbraliku koolikeskkonna loomisele ning vähendada koolikiusamist Eesti koolides.

Uuri lisa projekti konkursi kohta siin.

Eesti Õpilasesinduste Liit

Pärnu maantee 102-21

11312 Tallinn

+372 5818 8590

opilasliit@opilasliit.ee

opilasliit.ee

facebook.com/opilasliit

instagram.com/opilasliit