artikkel

Naised ettevõtluses ja ühiskondlikus elus

laine
Katrin Klaebo 25. veebruar 2020
Foto: erakogu

Hea Kodaniku talvenumbris küsisime vabaühendustelt ja aktiivsetelt kodanikelt üle Eesti, kas on elu väljaspool Tallinna. Raplamaa elu elavdamisest kirjutas MTÜ Ettevõtlikud Naised Raplamaal eestvedaja Katrin Klaebo.

Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ asutati 2009. aastal aktiivsete naiste-mõttekaaslaste ettevõtmisel. Enne seda, 2006. aastal loodi maakondlike arenduskeskuste juurde FEM NET, mille eesmärk oli kaardistada Balti mere piirkonna naisettevõtjad ja luua võrgustikke. Mõne aastaga tekkis Raplas ühingu tuumik ja esimesel koosviibimisel avaldas 17 naist soovi ühingusse astuda. Juriidiline vorm mittetulundusühing on nii siis kui ka nüüd tundunud meie tegevusteks kõige paremini sobivat. Ühingu põhikirjaline eesmärk on Eesti naiste aktiivsem osalemine ettevõtluses ja ühiskondlikus elus. 2019. aasta sügiseks on ühingusse koondunud 66 naist ning liikmeskonna pidev kasv näitab ühingu tugevust ja vajalikkust.

Tänaseks kümme aastat tegutsenud organisatsiooni kuuluvad ettevõtjad, ettevõtete võtmepositsioonidel töötavad naised, õpetajad ja kunstnikud. Ühingu tegevust juhib viieliikmeline juhatus, kellele töötasu ei maksta. Kõiki liikmeid ühendab positiivne eluhoiak, kodukoha väärtustamine, pereväärtuste asetamine esikohale,soov säilitada turvaline elukeskkond maapiirkonnas, edasipüüdlikkus, kultuurihuvi, õppimistahe ja kokkuvõttes Eesti elu paremaks muutmise tahe. 

Liikmeskonnale pakutav sisaldab nii hariduslikku, õpetlikku kui ka kvaliteetset meelelahutust ja seda eelkõige oma kodumaakonnas. Ühiselt ristturundatakse üksteise tooteid, külastatakse messe, vahetatakse erialaseid muljeid ja rõõmustatakse saavutuste üle. Kasvatame oma liikmetes enesekindlust, ühtekuuluvustunnet, teavitame töö- ja ettevõtlustrendidest sooviga, et meie liikmed oleksid kõigega kursis ja konkurentsivõimelised. 2017. aastal olid meie ühingu liikmed loonud maakonda 250 töökohta, aastakäive oli kokku 11 miljonit eurot. Tegutsetakse väga paljudes valdkondades ning mitmel naisel on ettevõtted ka mujal, mitte ainult Raplamaal. 

Esimestel aastatel korraldasime koolitusi, käisime tutvumas oma liikmete ja teiste maakondade ettevõtetega, saime kokku kord kuus ja arutasime ettevõtjatega seonduvat. Iga-aastaseks suursündmuseks kujunes naistepäeva pidulik tähistamine, seda traditsiooni oleme jätkanud tänaseni. Kui alguses oli meie tegevus suunatud vaid liikmetele, siis viimastel aastatel oleme keskendunud pigem avalikkusele.

Seitse aastat korraldasime Raplamaa aasta ema üritust koos Raplamaa maavalitsusega, kuid seoses haldusreformiga seda sündmust enam maakondlikul tasandil ei korraldata. Endiselt on meil vähemalt üks üritus kuus, korraldame koolitusi, loodusmatku, reise, ettevõtete külastusi, raamatuesitlusi, kontserte, õpitubasid, kultuurisündmusi jne. Oleme algatanud mitu heategevuslikku lastele suunatud projekti ja neid ka läbi viinud ning palju aastaid olime Saagu Valgus Fondi tegevuste toetajad. 

Viimased viis aastat oleme kaasatud partnerina Raplamaa Arendus-Ettevõtluskeskuse ettevõtlusnädala sündmuste läbiviimisse. Meie ühingu pikaajalise ettevõtluskogemusega naised osalevad mentorprogrammis mentoritena ja alles alustavad ettevõtjad mentiidena. Esitame oma tublisid naisi tunnustusürituste nominentideks nii maakonnas kui ka väljaspool. Meiega arvestatakse maakonna tasandil, juhatuse liikmed on osalemas nii maakonna kui ka Rapla valla arengustrateegiate väljatöötamise töögruppides. Mitu liiget on põhitöö kõrvalt koolides ettevõtlusõpetajad. Väga hea koostöö on meil kujunenud ETK Andras MTÜ-ga ja Loov Eesti MTÜ-ga, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus ENUT-iga, samuti mitme naisorganisatsiooniga üle Eesti. 

Rapla kesklinna uue kino valmimise järel sündis aga täiesti uus idee. 2019. aasta märtsis korraldasime esimest korda Naiste Ööde Filmifestivali. Ajastus sobis suurepäraselt meie ühingu kümnenda tegutsemisaasta tähistamisega ning ka traditsiooniliselt on naistepäeval väga sügav tähendus. Esimese festivali pühendasime lähisuhtevägivalla vastu võitlemisele. Lisaks filmiprogrammile toimus teemadest kantuna Raplamaa juurtega klaasikunstnike näitus ning “elavas raamatukogus” rääkisid oma lugusid naised, kes on vägivaldsest suhtest väljunud. Aset leidis raamatuesitlusi ja palju muud. 

Festival oli edukas, tõi saali palju vaatajaid, sai hea tagasiside, nii et oleme otsustanud seda korraldada igal aastal märtsikuus ja võtta fookusesse igal aastal just need teemad, mis on ühiskonnas terava tähelepanu all. Festivalil olid head toetajad: Raplamaa Omavalitsuste Liit, Kultuurkapital ja Raplamaa eraettevõtjad. Meie ühingu 40 naist lõid kaasa korralduses, ilma nendeta ei oleks see kindlasti olnud nii edukas. Festivalile aitas filmid tuua Pimedate Ööde Filmifestivali tiim Tiina Loki juhtimisel ja loominguline nõustaja oli Kadri Kõusaar. 

Juulikuus korraldasime esimest korda koos Raplamaa teiste aktiivsete ettevõtlusühingutega suvepäevad mere ääres, mis olid väga meeleolukad, ja soov on ka seda traditsiooni jätkata.

Filmiteemadest kantuna pühendasime esimesele naisfilmirežissöörile Leida Laiusele mälestusnäituse Rütmani galeriis ja näitasime Rapla kinos tema pärandisse kuuluvaid filme, sellele kaasa aitasid kaasa Filmiarhiiv ja Leida Laiuse lähedased. Asutasime ka Leida Laiuse mälestusauhinna, mille andsime üle filmirežissöör Marianne Kõrverile. Novembrikuu lõpetasime PÖFF-iga, tõime esimest korda PÖFF-i ajal Rapla kinno kaks filmi.

Ideedest meil puudu ei tule, Tallinna lähedus meid ei heiduta, pigem ikka innustab. Elu keeb kõikides maakondades, valdades, külades. Loodame, et meie ühingu tegevused näitavad eeskuju ka teistele. Tere tulemast Raplasse Naiste Ööde Filmifestivalile märtsis 2020!

Ilmus Hea Kodaniku talvenumbris.

Hea Kodaniku artiklid valmivad vabatahtlikkuse alusel, kuid tellimise, toimetamise ja ajakirjakaante vahele seadmisega kaasnevad paratamatud kulud. Kui sulle meeldivad Hea Kodaniku artiklid ning tahad toetada nende ilmumist ka edaspidi, toeta meid siin: https://heakodanik.ee/toeta.