Uudised

Näita end noortele infomessil Teeviit

laine uudised-laine
3. oktoober 2016

Noorte infomess Teeviit kutsub osalema kõiki, kes on huvitatud enda tutvustamisest Eesti noortele.

Räägitakse, et tänavu tuleb Teeviit teisiti: rohkem kui kunagi varem keskendub see noore haridusvalikute ja tegeliku tööelu kokkuviimisele, et tema karjäärivalikud vastaksid võimalikult täpselt huvidele ja võimetele ning samal ajal tööturu vajadustele. Ole kohal ja näita end noortele, muidu pole neil ju aimugi, et nende huvid ja võimed just sinu organisatsioonis kõige paremini rakendatud saavad.

Tänane noor on homne tööjõud ja aktivist ning Teeviit on suurepärane võimalus tutvustada oma organisatsiooni, praktika-, töövarju-, ekskursioonide, aga võib-olla ka esimese töökoha võimalusi. Teeviit 2016 lähtub noorest liites õppeasutused, tööandjad, tugiteenused, vabatahtliku ja huvitegevuse pakkujad ning teised osapooled kokku valdkondlikeks aladeks. Nii saab noor võimalikult mitmekülgse ja tervikliku ülevaate valdkonna võimalustest, väljavaadetest ja vajadustest ning eeldused langetada kaalutletud otsus.

Laske noorel testida, katsetada, uurida, näha, kogeda, ise teha ja küsida.  Edukas eksponent on ette valmistunud teab:

  • mil viisil enda asutust, eriala, sektorit noortele meeldejäävalt tutvustada;
  • milliseid huvitavaid materjale noortele jagada;
  • kes võiksid noortele esitleda infomessil organisatsiooni võimalusi;
  • millised on noore võimalused võtta osa organisatsiooni sisestest koolitustest, kursustest, hooajatöödest, praktikast või vabatahtlikust tegevusest.

Kuidas Teeviidale jõuda, loe lähemalt siit või kirjuta teeviit@teeviit.ee.