Uudised

Neljapäeval toimub keskkonnahoidlike hangete seminar „Naabrist rohelisem“.

laine uudised-laine
21. november 2018
Balti Keskkonnafoorum ja MTÜ Mondo korraldavad 22. novembril Tallinnas Arhitektuurikeskuses kohalikele omavalitsustele suunatud keskkonnahoidlike hangete seminari „Naabrist rohelisem“. 

Keskkonnahoidlik riigihange on hankemenetlus, mille käigus võetakse arvesse keskkonnategureid. Kuna avalik sektor on väga suur tarbija, siis omab ta ka suurt mõju turule ja seal pakutavatele toodetele ning teenustele. Keskkonnahoidlik riigihange kasutab nutikalt seda turuvõimu ära, et tuua kohalikul ja ülemaailmsel tasandil olulist kasu keskkonnale. Keskkonnahoidlik riigihange võib anda avaliku sektori asutustele ka rahalist kokkuhoidu, eriti kui arvestada lepinguga kaasneva täieliku olelusringi kulusid, mitte ainult ostuhinda.

Seminaril räägib keskkonnaministeeriumi esindaja keskkonnahoidlike hangete hetkeolukorrast ning tutvustab Eesti kriteeriume. Samuti räägitakse näiteks ohtlike ainete osast hangetes. Päeva praktilises pooles tuuakse näiteid keskkonnahoidlike ja õiglase kaubanduse kriteeriumite rakendamisest ning antakse nõu, kuidas neid oma hangetes kasutada. Seminari eesmärk on jagada kohalikele omavalitsustele teadmisi ja oskuseid, kuidas teha hankeid keskkonnasäästlikest põhimõtetest lähtuvalt.

Üritus toimub kell 11.00-15.30 Tallinnas Arhitektuurikeskuses aadressil Põhja pst 27a. Seminari korraldamist toetab rahvusvaheline võrgustik ICLEI – Local Governments for Sustainability Euroopa Liidu vahenditest ja projekt NonHazCity Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahenditest.

Rohkem infot leiab siit – http://thinkbefore.eu/keskkonnahoidlike-hangete-seminar-naabrist-rohelisem/

Lisainfo:

Kai Klein

Balti Keskkonnafoorumi keskkonnaekspert

+372 53 33 8572

kai.klein@bef.ee