Uudised

Noored Kooli suurim lend alustab koolides üle Eesti

laine uudised-laine
23. august 2021

Noored Kooli seni suurima, 15. lennu osalejad lõpetasid pea terve suve kestnud ettevalmistuskoolituse ja asuvad tööle õpetajana koolidesse üle Eesti.

Täna anti koolijuhtidele üle Noored Kooli 15. lennu osalejad, kes töötavad järgmise kahe aasta jooksul õpetajana ja läbivad samal ajal intensiivse koolitusprogrammi. 41 osalejat valiti välja 470 kandidaadi seast ning nende hulgas on endisi teadlasi, analüütikuid, disainereid, juriste, ajakirjanikke ja teiste valdkondade esindajaid, aga ka värskeid ülikoolilõpetajaid erinevatelt erialadelt – muutuste juhtimisest ühiskonnas ja personalijuhtimisest õigusteaduse ja geograafiani. Ettevalmistuskoolituse käigus on nad omandanud õpetaja ja eestvedajana alustamiseks vajalikud baasoskused ja -hoiakud.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna tervitas 15. lennu osalejaid ning tänas neid õpetajatee ettevõtmise eest. Ministri sõnul on oluline, et meie koolidesse jõuab järjest rohkem õpetajaid, kel on varem omandatud haridus mõnel muul erialal ja saadud tööturul ka erialaseid kogemusi. „See aitab leevendada õpetajate puudust ja toob kooli värsket hingamist. Tugevate eestvedajatena toetavad nad koostöise koolikultuuri edenemist,“ sõnas Liina Kersna. „Noored Kooli programm on Eesti hariduselus oluline koostööpartner, sest nii jõuab kooli rohkem inimesi, kelle südameasjaks on hoolida, et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse.“

Programmi osalejaid õnnitles ettevalmistuskoolituse lõpetamise puhul ka Noored Kooli nõukogu esimees, Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla. Ta tõi esile, et programmis osalejad tulid haridusse, et vähendada hariduslikku ebavõrdsust. “Teid ootavad õpilased, kes vajavad märkamist, hoolivust ja head eeskuju. Teil on erakordne võimalus panustada kümnete ja sadade noorte arengusse ning teha kõik selleks, et neist saaksid ennastjuhtivad elukestvad õppijad,” lausus Tarmo Ulla.

Tänase seisuga asuvad seitse uut Noored Kooli osalejat tööle ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajana, kuus inimest hakkavad õpetama eesti keelt ja kirjandust, viis matemaatikat ja sama paljud asuvad tööle algklasside õpetajana. Neli inimest hakkavad õpetama inglise keelt, sama palju bioloogiat ja loodusõpetust, kolm eesti keelt teise keelena, kaks füüsikat ja üks asub tööle geograafia õpetajana.

Noored Kooli 15. lennu osalejad hakkavad töötama Tallinna ja Harjumaa, Tartumaa, Pärnumaa, Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Järvamaa, Viljandimaa, Võrumaa ja Raplamaa koolides.

Lisainfo 15. lennu osalejate kohta: https://www.nooredkooli.ee/lend15

Lisainfo: Noored Kooli kommunikatsioonijuht Vladislav Lušin, tel. 5836 6401, vladislav@nooredkooli.ee

Taust:

Sihtasutus Noored Kooli on vabaühendus, mis loob kasvukeskkonna haridusvaldkonna eestvedajate kujunemiseks, et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse. Selleks valitakse programmi erinevatelt elualadelt võimekaid tulevasi eestvedajaid, kes soovivad anda oma panuse Eesti hariduse probleemide lahendamiseks. Programm pakub neile koostöös Tallinna Ülikooliga mitmekülgset õpetamis- ja juhtimiskoolitust ning tugisüsteemi. Pärast kaht aastat saavad programmis osalejad otsustada, kas soovivad jätkata tööd õpetajana või rakendada oma kogemusi ja oskusi mõnes teises rollis. Noored Kooli on 15 aasta jooksul toonud haridusse pea 300 inimest, kellest enamus töötab edasi haridusvaldkonnas.

Lisainfo:

Vladislav Lušin
Kommunikatsioonijuht
Sihtasutus Noored Kooli
(+372) 5836 6401
vladislav@nooredkooli.ee
www.nooredkooli.ee