Uudised

Noorsootöö alane koostöö on jõudnud kõigisse omavalitsustesse

laine uudised-laine
3. aprill 2017
Eesti Noorsootöö Keskus on 2015. aastal edukalt käivitanud ja ellu viinud Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) noorteosakonnaga koostöös välja töötatud kohalike omavalitsuste koostöögruppide tegevussuuna (KOV KTG), mis on koostöösse liitnud 120 omavalitsust üle kogu Eesti. Nüüd on tehtud ettepanek noorsootöö alase koostöö tegemiseks ka teistele 93-le omavalitsusele.

Märtsis toimus ridamisi esmakohtumisi, mis tõid kokku nii omavalitsuste juhte, noorsootöö valdkonna eest vastutavaid ametnikke kui noorsootöötajaid. Tegemist oli juba kolmanda sellise koostöösse kutsumisega ja seekord soovitakse koostöös enam edendada innovaatilisi lahendusi noorsootöös. Tegevussuuna senised tulemused näitavad, et piirkondadeülene koostöö on tõhus lähenemine noortele uute võimaluste loomiseks ja uute noorte kaasamiseks noorsootöösse.

Sarnaselt I ja II etapi kohtumistele 2016. aastal oli omavalitsuste esindajate tagasiside kohtumistel positiivne ning on alust uskuda, et kõik 93 omavalitsust, kes märtsis koostööettepaneku said, kinnitavad koostöösoovi ka ametlikult ning prognoositavalt tekib juba koos tegutsevale 24 piirkonnale Eestis juurde veel 19 uut koostöögruppi.

KOV koostöögruppide tegevussuuna eesmärk on noorsootöö teenuste jõudmine uute noorteni ning noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine. Toetus ja tegevused on suunatud kohalikele omavalitsustele noorsootöös pakutavate teenuste arendamiseks ning seeläbi noorte üldise tõrjutusriski ennetamiseks ja ebavõrduse vähendamiseks.

Tähelepanu pööratakse piirkondadele, kus noortel on vähem võimalusi noorsootöös osaleda ning tegevuste võti on omavalitsuste koostöö ehk pakutavate võimaluste ühine eestvedamine. 2016. aastal võttis ENTK koostööettepaneku vastu 120 Eesti omavalitsust ja tänaseks on moodustunud 24 koostöögruppi, kus on kaardistatud ühised arenguvajadused ja -eesmärgid ning koostatud ka ühine tegevuskava seatud eesmärkide saavutamiseks.

Kohalike omavalitsuste koostöötegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.