Uudised

Noorte algatusi toetatakse kuni 1000 euroga

laine uudised-laine
25. november 2016

Avatud Noortekeskuse (ANK) kogukonna-algatuste fond “PickUp- Briti eri” alustab 7-26-aastaste noorte omaalgatuslike ideede elluviimise rahalist toetamist.

Iga projekt, milleks võib olla nt noortelt noortele huvitegevuse käimalükkamine või laiemalt kogukonda mõjutav algatus, võib saada kuni 1000 euro suuruse toetuse. Projektifondi eelarve kokku on 17 000 eurot. Tegevuse eesmärk on edendada erineva keele- või kultuuritaustaga noorte ettevõtlikkust panustades just oma kodukoha arengusse. Rahalised kulutused peavad olema tehtud hiljemalt 31.03.2017, kuid projektiga seotud tegevused võivad jätkuda ka pärast nimetatud kuupäeva.

Eesti ANK tegevjuhi Heidi Paaborti sõnul on noored järjest enam huvitatud oma kogukonnas kaasalöömisest. Varasemad kogemused sarnaste kampaaniatega on näidanud selgelt, et noortel on häid ideid ja toetusvajadus on suurem, kui oleme saanud seda võimaldada. “Eriti meeldiv on asjaolu, et projektiga alustamine langeb kokku ”Laste ja noortekultuuri 2017” algusega, mis toob noored kogukonnas veelgi enam nähtavamale. Noor on ise kogukonnakultuuri looja!”

Konkursil osalemise taotlemisprotsess on lihtne. Toetust soovivad noored peavad esitama projekti idee jpg-formaadis postrina, lisama sinna juurde idee selgituse ning toetust taotlevate noorte esindaja nime ja kontaktandmed.

Postertaotlusi oodatakse hiljemalt 04.12.2016 e-postiga aadressil pickup@ank.ee.

Oluline on jälgida, et postertaotluse idee pildil on üheselt arusaadav.

Postertaotlused avaldatakse 05.12.2016 Eesti ANK Facebooki lehel. Taotlustele onvõimalik anda “laigiga” oma poolthääl hiljemalt 16.12.2016 kell 15. Enim hääli (laike) kogunud ideed konkursi eelarve suuruses pälvivad toetuse. Leping sõlmitakse noori esindava asutusega ning toetuse kasutusest koostatakse lõpetuseks posteraruanne või videoklipp.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) tegutseb Eesti noorte heaolu nimel alates 2001. aastast.

Noortele suunatud kogukonna-algatuste fond PickUp- Briti Eri tegevuste elluviimist rahastatakse Briti Nõukogu poolt.

Projektikonkursi juhend on leitav siit

Lisainfo: Heidi Paabort, Eesti ANK tegevjuht, tel. 58091010, pickup@ank.ee