artikkel

Noorte ootuste platvorm 2023. aasta Riigikogu valimisteks

laine
Foto:

Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) liikmed võtsid vastu 2023. aasta Riigikogu valimiste platvormi andmaks poliitikakujundajatele sisendit noorte ootustest. Platvormi teemad puudutavad nii demokraatiat kui jätkusuutlikku majandust ning ettepanekud toetavad nii õpetajate ja noorsootöötajate palgatõusu kui kliimaseaduse loomist.

Platvormi saab lugeda siin.

ENLi juhatuse esimees Triin Roosi sõnul valmis platvorm eesmärgiga kaardistada noori puudutavad peamised probleemid ja leida neile lahendusi, samuti soovitakse platvormiga noori valimisprotsessile lähemale tuua.

Platvormi koguti sisendit nii ENLi kuuluvatelt noorteühendustelt ja osaluskogudelt kui ka noortelt. Noortelt sisendi saamise eesmärgil korraldati üle Eesti 16 osaluskohvikut ja noortekonverents, millest võttis osa pea 700 noort. Platvormi sisu puudutab nelja erinevat teemat: demokraatia, keskkond ja jätkusuutlik majandus, haridus ja tööhõive ning noorte heaolu. 2023. aasta Riigikogu valimisteks koostatud platvorm on võrreldes varasematega palju sisukam, paistes silma oma laia kaasatuse, põhjalikkuse ja konkreetsete ettepanekutega.

“On oluline, et erakonnad oleksid teadlikud noorte ootustest ja otsestest vajadustest ning et noored tunneksid, et ka nende soovide ja muredega on riiklikul tasandil arvestatud. See on vajalik arendamaks riiki, kus noortel on hea kasvada ja areneda, sest just nemad on meie tulevik,” lisas Roos.

Noored toovad platvormis välja, et alustavate õpetajate ja psühholoogide õpet ning sisenemist tööturule tuleks rohkem toetada, samuti soovivad noored õppida praktilisemas koolikeskkonnas, mis valmistaks neid paremini ette iseseisvaks eluks. Samuti leiavad noored, et kliimakriisiga võitlemiseks tuleks kehtestada makse loodust reostavatele luksuskaupadele ning miks mitte luua ka teaduspõhine kliimaseadus. Veel täheldavad nad, et võimukandjad võiksid rohkem edendada kahekõne endi ja rahva vahel, et poliitika kujuneks rohkem rahva, mitte võimukandjate oma tahte järgi.