Uudised

Noorteühing muutis oma sümboolika vikerkaarevärviliseks Tartu ja Pärnu noortekeskuste toetuseks

laine uudised-laine
4. november 2019

Noorteühingu Avatud Vabariik liikmed avaldasid toetust oma Tartu ja Pärnu kolleegidele, kes langesid EKRE liikmete agressiivsete rünnakute ohvriks ning muutsid novembris kogu ühingu sümboolika vikerkaarevärviliseks.

“Me soovime selle sammuga tunnustada oma häid kolleege kõikjal Eestis, kes kaitsevad noorte õigusi vabale enesemääratlusele ning kaitsevad neid agressiivsete rünnakute eest. Ühtlasi toonitame, et noorteühingu Avatud Vabariik oluliseimateks väärtusteks on võrdne kohtlemine ja tolerantsus, ning meie juurde on teretulnud kõik noored sõltumata nende rahvusest, emakeelest, nahavärvist või seksuaalselt sättumusest.  Avatud Vabariik pakub kõigile sõbralikku ja turvalist keskkonda,” ütles noorteühingu Avatud Vabariik kõneisik Artjom Trohhatšev.

Noorteühing Avatud Vabariik mõistab resoluutselt hukka avalikus ruumis ja sotsiaalmeedias sagenenud rünnakud LGBT kogukonna vastu ning kutsub üles kõiki kaaskodanikke astuma välja võrdse kohtlemise ja ühiskonna solidaarsuse kaitseks.

“Novembris noorteühing Avatud Vabariik saab 20-aastaseks ja me otsustasime muuta oma sünnipäevakuul kogu ühingu sümboolikat vikerkaare värviliseks, rõhutamaks sellega neid väärtusi, mille nimel meie ühing tegutseb oma esimesest päevast avates: avatust, demokraatlikkust, tolerantsust ja solidaarsust. Me avaldame sellega toetust nii oma liikmetest LGBT noortele kui ka kogu Eesti LGBT kogukonnale ning soovime taaskord kinnitada, et oleme uhked olla osa ühtsest ühiskonnast,” lisas Trohhatšev.

Noorteühing Avatud Vabariik on üle-eestiline vabatahtlik organisatsioon, mille eesmärgiks on noorte aktiivsem kaasamine otsustusprotsessidesse, kodanikuhariduse arendamine ja sidusama ühiskonna moodustamisele kaasaaitamine.

Lisainfo:
Artjom Trohhatšev
tel. 58259399
e-post: artjom.trohhatshev@or.ee
www.or.ee