Uudised

November on lapse õiguste kuu

laine uudised-laine
7. november 2016

MTÜ Lastekaitse Liit tähistab igal aastal novembrit kui lapse õiguste kuud, tänavu saab Eesti tähistada ka ÜRO lapse õiguste konventsiooniga ühinemise 25. aastapäeva.

Lastekaitse Liidu juhataja Tõnu Poopuu sõnul on oluline tunnustada igas vanuses lapsi kui täisväärtuslikke ühiskonna liikmeid. „Lapsi saab ja tuleb kaasata otsustusprotsessidesse. Lastel on õigus otsustada, missugune saab olema nende tänane päev ja samuti homne päev ühes kaugema tulevikuga. Dialoog saab alguse perekonnast, laienedes lapse kasvades ühiskonna teistele tasanditele,“ märkis Poopuu.

ÜRO lapse õiguste konventsiooniga ühinemisel võttis Eesti riik endale kohustuse tagada rahvusvaheliselt tunnustatud õigused kõigile Eestis elavatele lastele. Laste elu, arengu ja heaolu tagamisele igapäevaelus saab kaasa aidata igaüks, teadvustades ja austades laste õigusi. Riigi ülesanne on vastavate poliitikate, strateegiate ning konkreetsete ressurssidega tagatud tegevuskavade koostamine ja järjekindel ellu viimine. Laste vajadused ja võimed varieeruvad sõltudes eelkõige vanusest – poliitikate ja tegevuskavade kujundamisel ning elluviimisel on oluline arvestada iga vanusegrupi huvidega. Laste arvamust neid puudutavate küsimuste käsitlemisel ning otsuste tegemisel on oluline arvestada vastavalt eale, võimetele ja küpsusele.

Lapse õiguste kuu raames toimub MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel:

• Koomiksikonkursile “Võrdsete võimaluste Eest(i)” oodatakse laste töid kuni 10. novembrini. Konkurss on sellel aastal suunatud 14-18-aastastele lastele (kaasa arvatud), preemiaks sõit Euroopa Parlamenti Brüsselis. Täpsemad konkursi tingimused leiad siit.

• Traditsiooniline aastakonverents “Kuidas elad Eestimaa laps? Eile, täna, homme” toimub 22. novembril Tallinna Lauluväljaku klaassaalis. MTÜ Lastekaitse Liidu kutsel saabub Tallinna konverentsi peaesineja Eurochildi pikaajaline endine president ja ÜRO lapse õiguste komitee liige dr Maria Herczog. Konverents edastatakse otseülekandena Postimehe portaalis. Konverentsi kohta leiab lisainfot: http://www.lastekaitseliit.ee/konverents/

• Käesoleval aastal viis MTÜ Lastekaitse Liit laste seas läbi arvamusküsitluse, mis puudutab laste kogemusi interneti ja nutiseadmete kasutamisel. Uuringu tulemusi esitletakse 22. novembril 2016 MTÜ Lastekaitse Liit aastakonverentsil “Kuidas elad Eestimaa laps? Eile, täna, homme”. 

• PÖFF Just Filmi raames linastub kuuendat korda lapse õiguste eriprogramm (11-20 november). Programm koosneb üheteistkümnest laste elu eri tahke käsitlevast filmist. Filmilood on pärit lähemalt ja kaugemalt, pakkudes Eesti noortele nii samastumis- kui võrdlemisvõimalusi. Filmidele järgnevad arutelud, kus mõtiskletakse kuivõrd on lapse õigused tagatud meil ja mujal. Lapse õiguste filmiprogramm on valminud koostöös õiguskantsleri, justiitsministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja Lastekaitse Liiduga. Rohkem infot: http://www.justfilm.ee/category/programm/lasteoigused/

• Lastekaitse Liidu meediaseminar „Laps meedias ja meedia lapse ümber“ toimub 1. detsembril Tartu Ülikoolis. Ajakirjanduse- ja sotsiaalvaldkonna tudengid omandavad teadmisi meedia vastutusest, privaatsusest ja noore eneseväljendusõigusest.

• Novembris valmib ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldkommentaar nr 12 tõlge eesti keelde, mis keskendub lapse õigusele olla ära kuulatud. Üldkommentaari eestikeelset tõlget tutvustatakse 8. detsembril lastekaitsetöötajate seminaril sarjas „Samal poolel – lapse poolel“.

• ÜRO lapse õiguste konventsiooni ratifitseerimise 25. aastapäevale pühendatud ajakirja „Märka Last“ erinumber ilmus 2. novembril. Vaata: http://ajakiri.lastekaitseliit.ee/ Ajakirjast leiavad kasulikku ja harivat lugemist nii spetsialistid kui ka lapsevanemad. Ajakiri sisaldab ka artikleid juriidiliste nõuannete teemal, Lastekaitse Liidu kodulehel ka venekeelse tõlkega.

Eesti ühines 20. novembril 1991 ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga, mis on lapse õiguste sisu mõistmisel, arendamisel ja määratlemisel rahvusvaheliseks ning riiklikuks lähtedokumendiks.

Lapse õiguste konventsiooniga ühinemise 25. aastapäevale pühendatud kodulehe aadress on konventsioon25.lastekaitseliit.ee.

Lisainfo:
Tõnu Poopuu
Lastekaitse Liit
Juhataja
Tel 631 1128
tonu@lastekaitseliit.ee