Uudised

Õhinapõhiseid tervisealgatused, ühinege!

laine uudised-laine
2. november 2015

 

MTÜ Terve Maailma projekt “Hea tervise eest!” kaardistab ja koondab kodanikualgatusel baseeruvad tervisedendusega tegelevad organisatsioonid. Sihiks on luua ühine tegevusplaan, et Eesti inimeste paremale tervisekäitumisele veelgi enam kaasa aidata.

Projekti “Hea tervise eest” eesmärgiks on võimestada inimesi just rohujuure tasandilt veelgi enam oma tervise eest vastutust võtma ja oma tervisekäitumise osas muudatusi tegema.

Eesti erinevates piirkondades on mitmeid organisatsioone ja ettevõtmisi, kes soovivad meie inimese parema tervise jaoks panustada, kuid koostöö erinevate piirkondade, erinevate organisatsioonide ja erinevate tasandite vahel ei ole kuigi tugev. Projekti raames kaardistatakse kodanikualgatusel põhinevad erinevad organisatsioonid ja üksikisikud, kelle kirg ja fookus on tuua positiivseid muudatusi inimeste tervisekäitumisse. Ennekõike on projektiga oodatud ühinema just need organisatsioonid, kelle tegevus tervisedenduse alal on väljaspool ärihuve.

Teisalt püütakse läbi loodava võrgustiku luua uusi koostöösuhteid, võimalusi kogemuste vahetamiseks ja üksteiselt õppimiseks ning leida uusi partnereid edasiseks tegevuseks. Projekti lõpuks sünnib tegevusplaan, et ühisel jõul ja nõul oma tegevust efektiivsemalt, paremini ja tulemuslikumalt korraldada.

“Oma projekti ette valmistades veendusime, et Eestis on tõesti väga palju erinevaid õhinapõhiseid ettevõtmisi, kelle peamiseks fookuseks on tervis – tervisespordi organisatsioone, erinevaid nõustamisi, grupiteraapiaid, pensionäride kogunemisi, külasündmusi jne. Paljud neist organisatsioonidest on olnud väga võimekad ja efektiivsed, kuid kahjuks on sageli kas Eesti inimese loomuse tõttu või siis lihtsalt tänapäeva kommunikatsioonirohkuse tõttu neist vähe kuulda. Leidsime, et kui püüda ära kaardistada, mis selles vallas toimub, võib sellest kujuneda tugev ja jätkusuutlik võrgustik. Mitmed tegevused leiavad ehk uut jõudu, saavad uusi ideid ja mõttekaaslasi. Ja kui juba mitmed särasilmsed inimesed on ühe mütsi all, on mägede liigutamine juba väga lihtne”, leiab projektijuht Elo Tuppits.

Projekti esmaseks tegevuseks on võimalike võrgustiku liikmete ja nende huvide kaardistamine, milleks palume kõigil huvilistel täita ära ankeet siin või www.uustervis.ee veebilehel.

Võrgustikuga liituda soovijad on oodatud ka võrgustiku esimesele ümarlauale 26. novembril Tartus, kus õhinapõhistel terviseveduritel on võimalus omavahel tuttavaks saada, kuulata ettekandeid senistelt edukatelt praktikutelt ja arutada ühiseid rahastus- ja koostöövõimalusi kodanikualgatusel põhineva tervisedenduse valdkonnas. Kevad-talvel 2016 on samal eesmärgil plaanis veel kaks ümarlauda ja infopäev.

Projekti partneriteks on MTÜ Eesti Tervisedenduse Ühing ja projekt viiakse ellu tänu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) toele.

Täpsemalt saab infot projekti kohta selle kodulehel: www.uustervis.ee