Uudised

Õiguskantsler tunnustas lastekaitsepäeval noorsootöö edendajaid 

laine uudised-laine
6. juuni 2016

Õiguskantsler Ülle Madise tunnustas lastekaitsepäeval aasta teo eripreemiaga Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendust ja Eesti Noorteühenduste Liitu, kes on andnud riigi toel viimase kahe aasta jooksul olulise panuse noorsootöö edendamisse.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (EANK) ja 86 noortekeskust viisid ellu projekti “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste”, mille abil parandati kahe aasta jooksul kümnete tuhandete riskioludes kasvavate noorte heaolu ja kaasatust, tehes aktiivset tööd igas Eesti maakonnas. 

Eesti Noorteühenduste Liidu projekti “Ühised noored” üks fookus oli noorte seksuaalse riskikäitumise ennetamine. Teadlikkuse parandamiseks ja muutuste esilekutsumiseks viidi koolides läbi seksuaaltervise alaseid loenguid, koostati täiesti uued õppematerjalid ja koolitati tulevasi koolitajaid. 

Olulise tühimiku täitis projekt ka kuulmispuudega noorte seas, kellele koostati videomaterjalid seksuaalhariduslike teemade omandamiseks ning loodi ka seksuaalhariduslike terminite väljendamiseks uued viipemärgid. Selle tegevuse eest pälviti ka mainekas rahvusvaheline preemia.

Mõlemad projektid said teoks tänu Euroopa majanduspiirkonna toetuste programmile “Riskilapsed ja -noored”, mille rakendusüksus oli Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK). ENTK direktori Edgar Schlümmeri sõnul näitab õiguskantsleri tunnustus, et rohujuuretasandil tehtava igapäevase töö olulisust on märgatud ka üleriigiliselt.

“Kõigil noortel peavad olema võrdsed võimalused osaleda hariduses ja noorsootöös. Noorte võimaluste võrdsustamiseks oleme koos noortekeskuste, noorteühenduste ja paljude teiste organisatsioonidega panustanud vajalike teenuste ja tugivõrgustike loomisse ja arendamisse,” ütles Schlümmer. “Meie teame, et tehtud on palju ja on äärmiselt hea meel, et seda on märgatud. Kahtlemata mõjub see tervele valdkonnale innustavalt.” 

Õiguskantsleri tunnustuse “Muutuste looja” pälvis tänavatantsukooli JJ-Street looja ja noorteühenduse Urban Style eestvedaja Joel Juht. Urban Style on partneriks SA Archimedes Noorteagentuuri projektile “HUKK-AP”, mille kaudu said tuhanded riskioludes noored võimaluse osaleda huviringides ja -tegevustes. Ka “HUKK-AP” sai teoks tänu tänu EMP toetuste programmile “Riskilapsed ja -noored”.

“Programmi abil korraldatud koolitustes, huvitegevustes, huviringides, laagrites ja teistes noorsootöö tegevustes osales kokku üle 20 000 noore, kellel muidu oleks need võimalused piiratud. Samuti suurenes kohalike omavalitsuste võimekus pakkuda noorsootöö tegevusi eriti keerulises olukorras olevatele noortele,” lausus Schlümmer. “Säärased rahastusmeetmed on vajalikud, sest saame luua täiendavaid võimalusi, tegevusi ja vahendeid, mille väärtus on oluliselt pikem kui rahastusperiood, sest kestavad ja arenevad iseseisvalt edasi.”

Jääb ainult loota, et senised suurepärased tulemused on piisav põhjendus noortevaldkonna Rahandusministeeriumile suunatud taotluse rahuldamiseks uueks Euroopa Majanduspiirkonna toetuste perioodiks, et saaks teha Eesti noorte heaks ära teha veel rohkem, lisas Schlümmer.

Kolmandat korda toimuval tunnustussündmusel andsid laureaatidele auhinnad üle Riigikogu esimees Eiki Nestor, õiguskantsler Ülle Madise ning sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna.

Ühiselt tunnustatakse häid inimesi ja ettevõtmisi juba kolmandat aastat. Tunnustusüritust 2016 toetab Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Meremuuseum ja Eesti Maanteemuuseum.

Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ eesmärk on laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu parandamine. Programmi viivad ühiselt ellu kolm ministeeriumi: Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksus on Eesti Noorsootöö Keskus. Programmi partner on Norra kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liit (KS).

Lisainfo:
Edgar Schlümmer
Direktor
Eesti Noorsootöö Keskus
735 0399
edgar.schlummer@entk.ee
www.entk.ee