Uudised

Omavalitsuste rohepööre sai keskkonnaühenduste poolt sisustatud

laine uudised-laine
10. juuni 2021

Teadlaste ja 15 keskkonna- ning ja kestliku arenguga tegeleva organisatsiooni koostöös on loodud 38 olulist soovitust kohalikele omavalitsustele parema elukeskkonna tagamiseks. Rohetiigri ja Arengukoostöö Ümarlaua eestvedamisel kokku kogutud soovitused aitavad omavalitsustel täita üleilmseid kestliku arengu keskkonnaeesmärke ja Eesti 2035 strateegilisi sihte. 

Koostöös Eesti Noorte Teaduste Akadeemia teadlastega on välja toodud vaid päriselt mõjusad tegevused, mis kiirendavad Eesti keskkonnasammude viimist kohalikule tasandile. Soovitused puudutavad elurikkuse, energeetika ja kliima, jäätmete ja ringmajanduse, koosloomelise valitsemise, rohehangete, maakasutuse ja planeerimise valdkondi. Alustades kogukondlikust energiatootmisest või energia kokkuhoiust kuni elurikkuse hoidmise ja taastamiseni teadmistel põhineva ja kogukonda kaasava koosloomega. Need valdkonnad eeldavad igas linnas ja vallas poliitilist ja ametkondlikku tähelepanu. 

Rohepöörde soovitused on leitavad veebis: https://www.terveilm.ee/rohenugimine/

Järgneva aasta jooksul toimub koostöö kuue omavalitsusega, mille käigus võimendatakse nende välja valitud keskkonnateo elluviimist koos keskkonnaorganisatsioonidega. 

Arengukoostöö Ümarlaua juhi Agne Kuimeti sõnul pole Eesti kohalikes omavalitsustes kestliku arengu eesmärgid veel teadvustatud ega nende täitmine süsteemselt koordineeritud. “Teiste riikide kogemus aga näitab, et just kohalikul tasandil saab vajalikud muutused ellu viia kiiremini ja tulemuslikumalt kui riigi tasandil või riikide koostöös. Seega olemegi koos keskkonnaorganisatsioonide ning kohalike omavalitsustega otsimas neid ühiseid kokkupuutepunkte ja reaalseid tegusid,” sõnas Kuimet.

Ühenduste üldine eesmärk on kiirendada Eesti liikumist kestliku riigi suunas. Selleks luuakse olemasolevatest keskkonnateadmistest tervikpilt, viiakse kestliku arengu teemad kohalike valimiste aastal omavalitsusteni ja toetatakse teadlike keskkonnategude ärategemist kohalikul tasandil.

Rohetiigri vabakonna suuna vedaja Teele Pehk: “Meie keskkonnaühendustes ja kestliku arenguga tegelevates organisatsioonides on hulganisti teadmust ja valmisolekut toetada 

Eesti tempokat ja õiglast üleminekut kestlikule ühiskonnale. Samuti on meil maailmatasemel teadust ja teadlasi, keda kaasata keeruliste valikute tegemisse. 

Kõiki soovitusi hindas Eesti Noorte Teaduste Akadeemia töörühm, kes tõi igast kategooriast välja mõjusaimad keskkonnateod ja valideeris soovitused teaduslike põhjendustega. ENTA asepresident Tuul Sepp hindab, et soovitused olid valdavalt väga asjakohased ja sisukad. “Tõime oma hinnangutes välja nende soovituste võimaliku positiivse mõju loodusele, kasutades olemasolevaid teaduslikke teadmisi ning kaasates valdkondlikke eksperte. Rõõm on tõdeda, et keskkonnaorganisatsioonides tehakse väga head ja asjatundlikku tööd.”

Soovituste koosloomes osalevad järgmised ühendused: 

 • Eestimaa Looduse Fond
 • Eesti Roheline Liikumine 
 • Balti Keskkonnafoorum 
 • Peipsi Koostöö Keskus 
 • Koosloodus
 • Eesti Metsa Abiks 
 • SA Things
 • Teeme Ära SA 
 • SA Keskkonnaõiguse Keskus 
 • MTÜ Mondo 
 • MTÜ Estwatch
 • Organic Estonia 
 • Bioteaduste Üliõpilaste Selts 
 • bioneer.ee 
 • noorte keskkonnanõukogu (Eesti Noorteühenduste Liit)

Aktiivsete Kodanike Fondi toetusi vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Rohetiigri ja Arengukoostöö Ümarlaua veetava kestliku arengu koalitsiooni ühist tegevust omavalitsuste rohenügimisel toetab Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanism Aktiivsete Kodanike Fondist koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Rohkem infot:

Mart Valner
MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud
mart@terveilm.ee
58040890

Kadri-Mai Kuldkepp
Rohetiiger
kadrimai@rohetiiger.ee
55684633