Uudised

Õpilased ja lastekaitsjad alustavad “Salliva kooli” kampaaniaga ideaalse koolikeskkonna loomist

laine uudised-laine
14. jaanuar 2016

Eesti Õpilasesinduste Liit käivitab koostöös Lastekaitse Liiduga 2016. aasta märtsis üle-Eestilise kampaania “Salliv Kool”, mille eesmärgiks on tõstatada taas koolikiusamise temaatika. Projekt keskendub mitte niivõrd füüsilisele vägivallale, vaid ideaalse koolikeskkonna loomisele.

Projekti käigus viiakse läbi sotsiaalseid eksperimente “Kas julged vahele astuda?”, foorumteatri etendused üle Eesti ja sotsiaalmeedia aktsioon teemamärgiga #MaPolePoksikott. Projekt kulmineerub üle-eestilise sallivuspäevaga. Päeva raames toimuvad foorumlauad, kus nii õpetajad, õpilased kui ka erinevad eksperdid räägivad läbi elava diskussiooni teemadel sallivus ning koolikiusamine.

Lisaks eelnevale luuakse noorelt-noorele süsteemi abil kiusatavate kogemustega ja töölehtedega veebikeskkond, mida on hiljem võimalik kasutada nii õpetajatel koolitöös kui ka noorsootöötajatel. “Projekti mõju ei saa mõõta ühekordselt,” sõnas “Salliva kooli” projektijuht Eleri Pilliroog, “läbiviidavad tegevused jäävad noori mõjutama ka mitmeteks järgnevateks aastateks.”

Lastekaitse Liidu juhataja Martin Medar teab, kui suur on vajadus kiusamisest vaba lasteaia ja kooli vastu, et kasvatada sallivamat põlvkonda, sallivas keskkonnas.

“Nagu kogu ühiskonnale, nii ka Lastekaitse Liidule on väga tähtis, et sallivus koolikeskkonnas kasvaks ning kiusamine väheneks. Sellele saavad paljud kaasa aidata igapäevaselt oma koolikeskkonnas. Need, kellel kool aga läbi on, võivad alati panustada kas või lihtsalt hoolides,” sõnas Medar.

Selle jaoks, et kõik saaksid kaasa aidata koolikeskkonna sallivamaks muutumisel, on ka Hooandja keskkonnas käivitatud “Salliv kool” projekt. 14. veebruari, sõbrapäevani, saab projektile hoogu anda siin.

Eesti Õpilasesinduste Liit on vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis ühendab Eesti üld-, kutse- ja erihariduskoolide õpilasesindusi. EÕEL on suurim õpilaste esindusorganisatsioon Eestis, esindades oma liikmete kaudu üle 90 000 õpilase.

Lastekaitse Liit on mittetulundusühing, mille visiooniks on edendada laste õigusi, algatada ja ellu viia lastekaitsealaseid tegevusi.

Lisainfo:
Eleri Pilliroog
“Salliv kool” projektijuht
Eesti Õpilasesinduste Liit

Kadi Hainas
Lastekaitse Liit
kadi@lastekaitseliit.ee