artikkel

Osale juhtide kogemusgrupis

laine
16. oktoober 2023
Foto:

Oled juba mõned aastad vabaühendust eest vedanud või tagant lükanud ja tundub, et osa asju saaks teha veel paremini? Arvad, et teistel juhtidel on sulle midagi õpetada ja sul ehk neilegi?  

Vabaühenduste Liit kutsub osalema juhtide kogemusgrupis, mille eesmärk on toetada kogenud eestvedajaid oma organisatsiooni väljakutsete lahendamisel. 

Programmi ülesehitus
Kogemusgrupp tegutseb pool aastat – novembrist aprillini. Kohtumised põhinevad vabaühenduse juhi kompetentsimudelil, iga kuu toimuva kohtumise keskmes on üks kompetents. Grupi algatab ja veab eest Vabaühenduste Liit, kuid sisuline tegevus kujuneb vastavalt osalejate ootustele ja sisendile. Grupi esimesel kohtumisel lepitakse lähtuvalt osalejate vajadustest kokku grupi ühised eesmärgid ja tegevuse täpsem sisu. 

Osalemise eeldused: 
Osaleja 

  • osaleb vähemalt 80% kokku lepitud kohtumistest;  
  • võtab vastutuse kohtumistel aktiivselt panustada; 
  • seab endale valitud kompetentsi arendamiseks isiklikud eesmärgid; 
  • on aktiivne ennastjuhtiv õppija, kes seisab enda vajaduste ja arengueesmärkide täitmise eest; 
  • on kohtumiste vahel valmis end iseseisvalt täiendama tuginedes soovitatud materjalidele.  

Anna oma huvist hiljemalt 31. oktoobril märku siin.  

Lisainfot jagab Heleene Lippmaa, heleene@heakodanik.ee. 
Kogemusõppe korraldamist toetab Aktiivsete Kodanike Fond.