artikkel

Osale kliimaseaduse arvamusrännakul

laine
19. veebruar 2024
Foto:

Kliimaministeerium alustas eelmisel sügisel kliimaseaduse väljatöötamist. Kliimaseadus annab Eesti inimestele, ettevõtjatele, organisatsioonidele ning avalikule sektorile kindluse, et saame kliimamuutusi pidurdavad sammud teha täpselt ja koordineeritult. Paralleelselt seaduse ettevalmistamisega viiakse juba ellu esimesi rohereformi tegevusi, et vähendada negatiivseid keskkonnamõjusid, kujundada nüüdisaegne elukeskkond ning arendada keskkonnahoidlikku ettevõtlust kõikjal Eestis. Et nii kliimaseaduse kui ka rohereformi elluviimine õnnestuks, on vaja võimalikult paljude Eesti inimeste mõtteid, tagasisidet ja tegutsemist.

Kliimaministeerium ja Riigikantselei kutsuvad sind arutelujuhiks 15. märtsist 15. aprillini toimuvale arvamusrännakule, mis keskendub kliimaseaduse ja rohereformi teemalistele aruteludele!

Arutelude eesmärk on anda sõna võimalikult paljudele ning koguda ettepanekuid inimestele olulistel ja igapäevaeluga haakuvatel teemadel, mida kliimaseadus ja rohereform võivad hakata mõjutama, või selle kohta, mida juba praegu muutuste elluviimiseks on vaja teha.

Võimalik on valida üheksa aruteluteema hulgast, mis puudutavad kliimamuutuste leevendamise või nendega kohanemisega seotud väljakutseid ja võimalusi erinevates eluvaldkondades. Vaata teemasid siit.

Arutelud võivad olla kinnised ehk isiklikult kutsutud osalejatega või avatud osalejaskonnaga, sel juhul saab soovi korral jagada arutelu infot Kliimaministeeriumi kanalite kaudu.

See tähendab, et kui sul on tutvusringkonnas inimesi, kellega teemat arutada, võite koguneda üheks privaatseks aruteluks ning meelepärasel teemal kaasa mõelda. Kogukonnas aktiivsed sädeinimesed on oodatud korraldama aga ka avalikke vestlusringe.

Arutelujuhi ülesanne on leida sobiv ruum arutelu korraldamiseks, kaasata osalejad ja juhtida arutelu ning esitada arutelu tulemusena koorunud ettepanekud Kliimaministeeriumile.

Kuidas arutelu korraldamine käib, kuidas oma arutelule reklaami teha ning kust leida kaasamõtlejaid, saab selgeks koolitusel, kus saad viia end kurssi arutelumetoodikaga ning lihvida oskusi arutelude sujuvaks juhtimiseks.

Arutelujuhtide veebikoolitused toimuvad 20. ja 26. märtsil ning 3. aprillil. Koolitusi viivad läbi ja arutelujuhte toetavad Kasvulava OÜ koolitajad. Arutelujuhid, kes osalevad kontaktkoolitusel, saavad õpiväljundite saavutamise korral vastava tunnistuse.

Arvamusrännak on Riigikantselei välja töötatud kodanike kaasamise formaat, mida esimest korda kasutati riigi pikaajalisele arengustrateegiale „Eesti 2035“ sisendi kogumiseks 2022. aasta novembris. Aruteludes osaledes annad ka panuse riigi pikaajalisse arengustrateegiasse „Eesti 2035“, mille tegevuskava uuendatakse kord aastas aprillis.

Pane ennast kirja arvamusrännaku arutelujuhiks hiljemalt 31. märtsil siin. Info arutelude juhtimise ja selle osalusvõimaluste ning koolituste kohta on leiad veebilehelt www.arvamusrannak.ee.

Silver Sillak
Kliimaministeeriumi kliimaosakonna nõunik
silver.sillak@kliimaministeerium.ee
605 5903