Uudised

Osale laste-noorte kultuuriaasta “Mina ka!” ideekonkursil

laine uudised-laine
9. jaanuar 2017
Eesti laste ja noorte kultuuriaasta “Mina ka!” ootab osalema ideekonkursil, mille eesmärk on läbi erinevate algatuste ja sündmuste muuta laste ja noorte kultuurielu veelgi sisukamaks ja põnevamaks. Ideekonkursil saavad osaleda kõik – sealhulgas pered, sõpruskonnad, kogukonnad, institutsioonid – ning eelistatud on projektid, kus lapsed ja noored on idee autorid või kaasautorid ning osalevad ka projekti elluviimises.

2017. aasta on Eesti laste ja noorte kultuuriaasta, mille jooksul innustatakse lapsi ja noori kultuurist osa saama ning ka ise elamusi looma. Teema-aasta tunnuslause on “Mina ka!” ning märksõnad iseolemine ja koostegutsemine.

Ideekonkursi toetusfond on kokku 25 000 eurot, toetatakse vähemalt 50 erinevat laste ja noorte kultuuriprojekti. Parimad projektid valib välja zürii ning ühe ettevõtmise maksimaalne toetussumma on 500 eurot. Väiksemate toetussummade puhul antakse tõuge vastavalt suurema arvu ideede teostumisse.

Ideekonkursil osalemiseks tuleb:
– Esitada ideekontseptsiooni kirjeldus (maksimaalselt kuni 2 A4 lehekülge)
– Esitada ideekontseptsiooni eelarve ja esialgne ajagraafik (sh idee teostumise tähtaeg)

Esitatud kirjelduses peab välja tulema ettevõtmise seotus laste ja noorte kultuuriaasta ning selle põhisõnumitega. Projekt tuleb teostada 2017. aasta jooksul ning tulemus peab olema kõigile nähtav ja avatud.

Ideekontseptsioone saab esitada kahes jaos:
1) tähtaeg 20. jaanuar 2017 – võitjad kuulutatakse välja hiljemalt 10. veebruaril 2017;
2) tähtaeg 20. aprill 2017 –võitjad kuulutatakse välja hiljemalt 10. mail 2017.

Ideed tuleb saata aadressile marju@elk.ee või postiga Eesti Lastekirjanduse Keskus, Pikk 73, 10133 Tallinn. Peale 20.04.2017 laekunud taotlusi arvesse enam ei võeta. Toetuse saanud ideed kuulutatakse välja laste- ja noortekultuuri aasta kodulehel www.minaka.ee.

Täpsem info:
Marju Kask
Laste- ja noortekultuuri aasta 2017 projektijuht
522 8659
marju@elk.ee