Uudised

Päästeamet ootab ennetusprojekte

laine uudised-laine
1. november 2015

Päästeamet kutsub kodanikuühendusi õnnetuste ärahoidmise taotlusvooru, sest parem ennetada kui päästa. 

Päästeamet on viimased viisteist aastat järjepidevalt kaasanud kodanikeühendusi õnnetuste vähendamisse. Erinevais Eesti paigus on koos ellu viidud üle 130 projekti, mille eesmärgiks on teavitada ning koolitada inimesi tule- ja veeohutusest. Taas on avatud järgmise aasta projektitaotluste esitamise voor.

Päästeamet peab koostööd oma partneritega õnnetuste ärahoidmisel ning riskide vähendamisel väga vajalikuks ning kutsub sellealasele koostööle kõiki turvalisust oluliseks pidavaid mittetulundusühinguid. „Kodanikuühendustesse kuuluvad inimesed on tähelepanelikud ja oskavad  märgata oma kogukonnas murekohti, mida tuleb järele aidata. Päästeamet saab siin olla toeks. Hoolides ning aidates on iga kodanikuühendus eeskujuks ja annab oma panuse turvalise elukeskkonna loomisele,“ rääkis Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Indrek Ints projektikonkursi ellukutsumise ideest.

Toetatavate projektitaotluste kaudu soovib Päästeamet anda inimestele teadmisi õnnetuste ennetamiseks ning oskusi nendega toimetulekuks. Näiteks on varasemalt saanud toetust SA Teaduskeskus Ahaa, mille kaudu tutvustati tuleohutusalaste teadusteatritega inimestele tulega hooletu ümberkäimise tagajärgi. Memento Rakvere Ühing muretses aga eakate inimeste tuleohutusalaste teadmiste pärast ning võttis eesmärgiks harida selles osas just seda sihtrühma. MTÜ Võru Veri koostöös Võru Tarbijate Ühistuga on järjepidevalt tegutsenud selles suunas, et Võrumaa algklasside õpilased oskaksid ujuda ning tunnetaksid veega kaasnevaid ohte.

2016. aastal on oodatud eelkõige projektid, mis aitavad abivajavate inimeste tuleohutuse olukorda parandada, populariseerida turvavarustuse kandmise tähtsust või parandada ujumisoskust.

2015. aastal toetas Päästeamet 14 projektitaotlust 46 000 euro ulatuses, millele lisandus vabaühenduste enda oma- või kaasosalus 10%  ehk 8000 euro ulatuses.

Taotlemise tingimused, vormid ja juhised on kättesaadavad Päästeameti kodulehel http://www.rescue.ee/et/vabatahtlikud/projektikonkurss/.

Kodanikuühenduste tule- ja veeõnnetuste ärahoidvaid projektitaotlusi oodatakse Päästeametisse 1. detsembriks 2015.