Uudised

Pagulasabi kogub isiklikke rändelugusid

laine uudised-laine
3. aprill 2017
MTÜ Eesti Pagulasabi kutsub üles kõik, kel on isiklik rändekogemus, panema lugu lühidalt, aga selle eest isiklikult kirja, et seda teistega jagada.

Oled Sa eestlane välismaal või välismaalane Eestis, väljarännanu laps või lapselaps, ise väljarännanu või tagasipöördunu, hiljuti kodumaalt lahkunu või aastakümneid võõrsil elanu, pikemalt või vaid ajutiselt teises riigis elav, kindlalt ühes kohas olija või mitme riigi vahel pendeldaja, täiskasvanu või noor – Sinu lugu sobib! Kogutud rändelugudest valmib raamat, mille abil saavad rändetemaatikat käsitleda õpetajad kõigis koolides üle Eesti

MTÜ Eesti Pagulasabi plaanib koostöös Tartu Ülikooli eetikakeskusega luua Eesti koolidele uue metoodilise vahendi, mis oleks õpetajatele toeks kooliõpilastele rändetemaatika selgitamisel. Valmiv vahend saab ühelt poolt kajastama põhjuseid, miks inimesed oma kodumaalt välja rändavad, teisalt seda, kuidas rändekogemusega inimesed ja/või nende järeltulijad end uues ühiskonnas tunnevad ja oma identiteeti lahti mõtestavad.

Rändekogemuse jagamiseks tuleb oma lugu kirja panna kas eesti, inglise või vene keeles ca 15-20 lausega ning saata 17. aprilliks aadressile ingi@pagulasabi.ee.

Täpsem info on leitav siit: http://www.pagulasabi.ee/kogume-isiklikke-lugusid-randekogemustega-inimestelt.