Uudised

Päriselulistest lugudest koosnev õppevahend aitab klassiruumis rändest rääkida

laine uudised-laine
23. november 2017
Eesti Pagulasabi ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse ühisprojekti raames valmis päriselulistest lugudest koosnev metoodiline vahend “Rändelood. Õppematerjal koolidele”, mis aitab õpetajatel viia rände teemasid noortele lähemale.

Valminud õppevahend kajastab ühelt poolt põhjuseid, miks inimesed oma kodumaalt välja rändavad, ning teiselt poolt seda, kuidas sisserändajad või nende järeltulijad end uues kodus tunnevad ja oma identiteeti lahti mõtestavad.  “Uue õppematerjaliga soovime sütitada noortes huvi rändeteema vastu ning avardada nende teadmisi nii rände põhjustest kui rände taga peituvate isiklike lugude mitmekesisusest,” selgitas projektijuht Ingi Mihkelsoo.   

Valminud õppevahendi näol on tegu A2 suuruses plakatikomplektiga, mis koosneb 12 kaasahaaravast rändeloost ja neid elustavatest illustratsioonidest. 

Kõik plakatitele joonistatud lood on kirjutatud päriseluliste sündmuste põhjal. 2017. aasta kevadel läbi viidud rändelugude korje käigus saatis oma loo 45 inimest. Nii eestlased välismaal kui välismaalased Eestis jagasid oma isiklikke rändekogemusi kui ka esivanemate rände mõju oma eluteele. Laekunud töödest valis Eesti Pagulasabi välja 12 huvitavamat ja eripalgelisemat lugu. 

Projektijuht Ingi Mihkelsoo tõi välja, et rändest räägitakse üha rohkem nii meedias, isiklikes vestlustes kui ka koolis. Kuna teema ise on aga keeruline ja mitmetahuline, toimub selles vallas palju lihtsustamist ning liigub rohkelt müüte. “Viimastel aastatel käsitletakse rännet tugevas seoses pagulastega. Kuigi tagakiusamise või sõja eest põgenemine on üks rände põhjuseid, tuleb sealjuures mõista, et inimestel on tegelikult palju erinevaid ajendeid, miks nad oma kodumaalt lahkuda otsustavad,” kõneles Mihkelsoo.

Plakatid on kõigile huvilistele vabalt kättesaadavad Pagulasabi kodulehelwww.pagulasabi.ee/randeplakatid. Lisaks saavad 200 Eesti kooli ja noorsootööga tegelevat asutust endale tasuta A2-suuruses plakatikomplektid, mille toel käsitleda rändeteemat koolitunnis või huvitegevuses, korraldada näitusi või tuua noortele rändeteemat lähemale mõnel muul viisil. 

Õppematerjal valmis Eesti Pagulasabi ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse projekti “Õpetajate ja noorsootöötajate rände- ja pagulusteemade alase kompetentsi tõstmine ning koolinoorte aktiviseerimine rändeteemadel kaasarääkimiseks” raames, mida rahastas Hasartmängumaksu Nõukogu.

Lisainfo:

Ingi Mihkelsoo

projektijuht

Eesti Pagulasabi haridussuuna koordinaator

ingi@pagulasabi.ee

+372 525 8702