Uudised

Praxis kutsub erivajadustega noorte lähedasi jagama oma kogemusi

laine uudised-laine
5. oktoober 2015

Mõttekoda Praxis kutsub inimesi, kelle laste seas või lähivõrgustikus on erivajadusega kuni 30aastaseid noori, osalema Tallinnas ja Tartus toimuvatel aruteludel. Noored, kelle lähedaste kogemusi kogutakse, peaksid olema lõpetanud viimase kolme aasta jooksul kutse- või kõrgharidusõpingud või on hetkel viimasel kursusel õppimas või värskelt omandanud või omandamas viimases klassis toimetuleku õppekava alusel põhiharidust.

Kogutud teadmistele toetudes ja teisi andmeid analüüsides koostatakse ülevaade tänasest olukorrast erivajadusega noorte kutse- või kõrgkoolist tööle liikumisel. Samuti selgitatakse välja, millised on hetkel peamised kitsaskohad ning võimalikud lahendused takistuste ületamiseks. Töötukassa ehk uuringu tellija kasutab materjali töövõimereformi raames tööturumeetmete kujundamisel vähenenud töövõimega noortele.

„Aruteludes keskendume sellele, kuidas lähedased kirjeldavad noore töö otsimise protsessi ja nende tähelepanekutele noore töölkäimise harjumustest. Jutuks tuleb ka kooli ja tugiteenuste roll,“ selgitab arutelujuht ja Praxise analüütik Liina Osila.

Arutelud toimuvad 5. oktoobril Tallinnas ja 7. oktoobril Tartus. Osalussoovist palutakse eelnevalt teada anda info@praxis.ee. Kui osaleja on väljastpoolt neid linnu, korvatakse kuludokumendi alusel transpordikulu.

Arutelul saadud teadmisi kasutavad analüütikud uuringu Terviseseisundist või puudest tingitud erivajadustega noorte siirdumine koolist tööle raames. Vestlused salvestatakse, aga kõik räägitu jääb anonüümseks, st et töös ühtegi nime ei mainita ega ühelegi osalejale otseselt ei viidata. Arutelu tulemusi kasutatakse uuringus üldistatud kujul ja need on alus Töötukassale soovituste tegemisel teenuste loomiseks ja tõhustamiseks, mis toetaksid erivajadusega noorte tööturule siirdumist.

Kontakt:
Eneli Mikko
Praxise kommunikatsioonijuht
info@praxis.ee
+372 5196 1097