Uudised

Räägi kaasa kestliku arengu veebiplatvormi loomisel!

laine uudised-laine
8. veebruar 2021

Kestliku arengu koalitsiooni liikmed, sh Tallinna Ülikool, Riigikantselei, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum, MTÜ GTL Lab ja Arengukoostöö Ümarlaud, on loomas veebiplatvormi kestliku arengu eesmärkide ja Eesti 2035 eesmärkide saavutamiseks.

Platvormi põhifunktsioonid on: 

– tuua kokku ühiskonna erinevad osapooled (ettevõtted, KOV-id, MTÜ-d, koolid, indiviidid jne) ühiselt tegutsema läbi erinevate algatuste, väljakutsete, koostöö;

– koondada mitmekülgset infot ja tõsta teadlikkust globaalsetest kestliku arengu eesmärkidest (UN Sustainable Development Goals), nendega seotud hetkeolukorrast meie riigis, ning pakkuda ülevaadet sellest, mida eri organisatsioonid ja osapooled teevad ning kuidas saavad anda oma panuse;

– näidata, millist mõju me individuaalselt ja ühiselt loome.

Pöördume Teie kui MTÜ esindaja poole selleks, et paremini mõista:

– mittetulundusühingute motivatsiooni sellist platvormi kasutada,

– teie organisatsiooni põhilisi vajadusi ja eelistusi loodaval platvormil.

Selleks ootame vastuseid küsimustikule kuni 25.02.

Kogutud tagasisidet käsitleme anonüümselt ning üldistatult.

Ühtlasi oleme avanud registreerimise MTÜ-de esindajatele suunatud fookusgruppidesse, mis toimuvad 18. veebruaril kell 15.00-16.30 ja 26. veebruaril 14:00-15:30 Zoomi teel. 

Endale sobivaima ajaga fookusgruppi saab registreerida SIIN.

Suur tänu vastamast ja osalemast!

Kestliku arengu koalitsiooni töörühma nimel

Maarja, Saale ja Hanna

Lisainfo: saale@terveilm.ee või maarjah@tlu.ee